Predstavnik UPAS-a izabran za podpredsednika EFLA

U Briselu je 26-28.10.2007. održana Skupština EFLA (Evropska fondacija za pejzažnu arhitekturu), na kojoj su učestvovala 3 predstavnika UPAS-a: predsednik Anđelka Jevtović, podpredsednik Uroš Brzaković i član komisije UPAS-a za međunarodnu saradnju, Andreja Tutundžić. Nastup delegacije UPAS-a i ovoga puta je primećen, pa je na predlog grčke delegacije Andreja Tutundžić izabran za podpredsednika EFLA. Podpredsednik EFLA je ujedno zadužen za obrazovanje u pejzažnoj arhitekturi.