Održana sednica Skupštine UPA Srbije

Skupština UPA Srbije održana je u petak 06. 02. 2009. godine sa početkom u 17 časova u Velikoj sali Saveza inženjera i tehničara Srbije, u Ulici kneza Miloša br. 7 u Beogradu.
Na sednici Skupštine je prisustvovalo 37 članova sa potpisanom pristupnicom UPAS-a, čime je ispunjen kvorum za održavanje sednice. Sednici su  prisustvovali i studenti kao članovi Podmlatka Udruženja pejzažnih arhitekata.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika prethodne sednice Skupštine;
 2. Usvajanje Dnevnog reda;
 3. Izveštaj o radu UPAS-a tokom 2008. godine;
 4. Finansijski izveštaj za 2008. godinu;
 5. Informacije o polaganju stručnog ispita tokom 2008. godinu;
 6. Program rada UPAS-a za 2009.godinu;
 7. Razno.

1. Usvojen je zapisnik prethodne sednice Skupštine od 23.februara  2008.;

2. Usvojen Dnevni red za ovu Skupštinu.

3. Izveštaj o radu UPAS-a tokom 2008. godine

Predsednica  UPAS-a, Anđelka Jevtović, uputila je dobrodošlicu svima i izvestila prisutne o radu Upravnog odbora i aktivnostima UPAS-a u proteklom periodu: odabran je novi logo UPAS-a (šifra 2612 sa Konkursa za logo) i redizajniran sajt Udruženja (koji će tokom sledeće 2-3 nedelje biti u funkciji, članovi će biti o tome blagovremeno obavešteni). Sajt je redizajnirala dipl. ing. pejz. arh., Ivana Bubanj, nekadašnji student Odseka za Pejzažnu arhitekturu Šumaraskog fakulteta. Prisutni su obvešteni i o postojanju virtuelnog Udruženja bivših studenata Šumarskog fakulteta, “Debela hladovina” (http://debelahladovina.ning.com), na kome studenti mogu da pronađu svoje kolege.
Što se članarine UPAS-a tiče, konstatovano je da je prijavljeno oko 80 članova, a da na spisku sa potpisanom pristupnicom stoji 205 članova.Pošto je tokom 2008.god godišnju članarinu platilo 63 člana, što nije dovoljno čak ni za potrebe plaćanja članstva IFLA-i i EFLA-i, odlučeno je da se od ove godine izdaju nove članske karte samo onim članovima koji su platili članarinu za 2009. god. Isti dobijaju status redovnog člana (mogu da traže i uživaju zaštitu svojih profesionalnih prava i da se koriste povlasticama shodno Statutu UPAS-a, Član. 10), dok članovi koji nisu uplatili članarinu , dobijaju status pridruženog člana

Uplatom članarine u iznosu od 2.000,00 din., redovni članovi mogu da uživaju sledeće povlastice i prava:

 • oslobađanje od plaćanja dela kotizacije za učešće na Salonu  pejzažne arhitekture;
 • mogućnost da se učestvuje na konkursima za posao i nagrade;
 • mogućnost pravljenja  prezentacija i radionica i reklama na sajtu;
 • komunikacija sa kolegama iz Srbije i šire;
 • praćenje novih trendova u struci;
 • stručni saveti i preporučene cene;
 • rad na izradi zakona, normativa, standarda i terminologije;

UPAS ima 11 kolektivnih članova od kojih je 7 uplatilo članarinu za 2008. godinu u iznosu od 15.000,00 din.

Tokom 2008. Godine, Upravni odbor je održao 16 sastanaka, dok je komisija, koja radi na izradi ‘Nacrta Zakona o zelenilu’, imala 12 sastanaka. Od aktivnosti koji je UPAS imao tokom prethodne godine, predsednica Anđelka Jevtović je navela sledeće:

 • Učešće na Prvom Kongresu inženjera Srbije održanom u periodu  31. januar – 01. februar  2008., u  “Sava” centru u  Beogradu,na kome su Udruženje predstavljali članovi Mr Dragan Vujičić i Zlata Šipovac;
 • Retrospektiva Drugog salona pejzažne arhitekture u Herceg Novom u periodu 15-22. mart 2008., na kojoj su bili izloženi neki od radova uz diskusiju sa kolegama iz Crne Gore:
 • U Inženjerskoj komori Srbije, 16.maja 2008. održano je savetovanje“Savremene tendencije u projektovanju i izvođenju radova u ostalim inženjersko-tehničkim strukama” gde je, uz predstavljanje svih struka, diskusiju sa kolegama ostalih inženjerskih struka, izdata i štampana publikacija.
 • Naši predstavnici Anđelka Jevtović i Dragan Vujičić pohvaljeni su kao izrazito aktivni članovi, a struku sa tendencijom ka boljem usavršavanju.
 • Na Kongresu IFLA 2008., održanom od 28. juna do 03. jula u Apeldormu u Holandiji, predstavili su nas Anđelka Jevtović, Uroš Brzaković i Andreja Tutundžić. Sve troškove puta i smeštaja snosili su članovi o svom trošku
 • ba Skupštni EFLA-e, održanoj u Briselu od 12. do 17.novembra 2008., takođe su učestvovali predstavnici UPAS-a.
  Andreja Tutundžić, koji se ukratko obratio prisutnima na Skupštini,  izneo je svoja zapažanja sa događaja u kojima  je učestvovao kao potpredsednik EFLA-e, kao i neke planove ovih evropskih udruženja (predstojeći Kongres IFLA-e 2009. u septembru u Rio De Žaneiru, novi sajt EFLA-e, novine u vezi edukacije i dr.).
 • Predstavnici UPAS-a su najavili Treći Salon pejzažne arhitekture i dobili podršku ostalih učesnika Skupštine da će se vest o Salonu pojaviti u svim sredstvima komunikacija. Salon biti međunarodnog tipa na kojem će moći da izlažu radove i domaći učesnici.
 • Održan je Sajam ‘Ecofair’ – Zaštita životne sredine, od 26.do 28.novembra2008. na Beogradskom sajmu, napravljena je još jedna izložba radova sa Drugog salona pejzažne arhitekture i ostvareno dosta kontakata sa posetiocima i kolegama.
 • U decembru 2008 ostvareno je učešće na  Tempus projektu “Lenne” zajedno sa Odsekom za
  pejzažnu arhitekturu,.

Kao stalne aktivnosti Upravnog odbora pomenute su:

 • traženje podrške od Inženjerske komore, Grada Beograda i drugih;
 • organizacija preduzeća za finansiranje aktivnosti UPA;
 • komunikacija sa Inženjerskom komorom Srbije i ministarstvima;
 • komunikacija sa Savezom inženjera i tehničara Srbije
 • komunikacija sa Odsekom za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu

Otvorena je i diskusija o problemu saradnje sa Inženjerskom komorom Srbije oko projektantskih i izvođačkih licenci. Kao i ranije, navedeno je niz propusta i zamerki  u imenu i opisu licenci i preklapanju sa licencama arhitekata i građevinskih inženjera. Udruženje je nekoliko puta slalo zahteve da se preisitaju opisi i nazivi licenci, ali Inženjerska komora nije nikada odgovorila. Konstatovano da i susedne zemlje, kao i u one regionu, imaju sličan problem, pa je zaključeno je da je neophodno dati veću važnost problemu, kako zalaganjem Udruženja, tako i pojedinačno. Jedan korak u rešavanju ovog problema bi moglo da bude obraćanje Ministarstvu za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine – kome pripada i pejzažna arhitektura kao struka –  pa je namera Udruženja da što pre zakaže sastanak u pomenutom Ministarstvu.

 

4. Finansijski izveštaj za 2008. godinu

Prisutni su imali priliku da se informišu o finansijskom izveštaju u protekloj godini uz napomenu da je od velike važnosti plaćanje godišnje individualne kao i kolektivne članarine, koja je, pored donacija, osnovni vid prihoda. Konstatovano je da je u 2008. godini bilo manje prihoda nego u 2007. i da su bili nedovoljni da se pokriju svi troškovi Udruženja koje, kao punopravni član EFLA/IFLA, istim plaća godišnju članarinu u visini od 1070€.

Od većih donacija i sponzorstava finansijskih sredstava – koja su pomogla da Udruženje ostvari niz akcija i događaja – Predsednica Udruženja, Anđelka Jevtović, je navela: JKP “Zelenilo” Beograd, “Garden centar”, Skupština grada Beograda, Inženjerska komora Srbije, Urbanistički zavod Beograda, “Prokupac” Beograd i  “Terra Pak” iz Loznice.

5. Informacije o polaganju stručnog ispita tokom 2008. godinu

Stručni ispiti, koji su se do sada polagali u Savezu inženjera Srbije, od 2008. godine se polažu u organizaciji Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije. Do sada je, u dva ispitna roka, stručni ispit položilo ukupno 20 kandidata (u junskom, koji je održan 19. – 20. 06. 2008 položilo je 13 kadidata, a u novembarskom, održanom 28. 11. 2008. položilo je 7 kandidata). Članovi komisije su: Hranislav Milanović (predsednik), Đurđica Ivančević, Mirjana Sekulić, Dragan Vujičić; Sekretar komisije je Zlata Šipovac.

6. Program rada UPAS-a za 2009.godinu

Najavljena je najvažnija manifestacija koju Udruženje organizuje svake druge godine, III Salon pejzažne arhitekture 2009. od 2-14. septembra 2009. u  Galeriji “Ikar” u Zemunu, sa slećom organizacijom:

Prijava radova – do 15. maja 2009.
Odgovor selekcione komisije – do 25. maja 2009.
Predaja štampanih radova – 15. juna 2009.
Izveštaj žirija – do 30. juna 2009.
Štampanje kataloga – tokom leta 2009.
Postavka izložbe – 2. septembar 2009.
Svečanost dodele priznanja – 5. septembar 2009.
Zatvaranje izložbe – 14. septembar 2009.

III Salon pejzažne arhitekture je  međunarodnog karaktera, podrazumeva izložbu radova, specijalne goste, predavanja i dr. Informacije o Salonu će biti blagovremeno prosleđivane, a više o samom učešću i propozicijama, svi zainteresovani moći će da pročitaju na novom sajtu UPAS-a.

7.  Razno

Pod ovom tačkom nije bilo posebne diskusije.

Nakon radnog dela Skupštine, Tatjana Radović, dipl.inž.pejz.arh. koja živi i radi u Palma De Majorki, održala je predavanje pod nazivom  Paisajes de la isla de la calma (Pejzaži ostrva mirnoće).

Sednica Skupštine UPAS-a završena je oko 18.30 časova.

 

Zapisnik sastavila:
Zlata Šipovac
Predsednica UPA Srbije
Anđelka Jevtović