Stručni ispit – junski rok

Zapisnik o obavljenom polaganju stručnog ispita iz oblasti pejzažne arhitekture, u junskom  ispitnom roku 2008. godine

Ispit je održan 19. i 20. juna 2008. godine, pred ispitnom komisijom u sastavu:

Predsednik: Hranislav Milanović
Članovi: Mirjana Sekulić, Đurđica Ivančević
Ispitivači: Mr Dragan Vujičić, Milija Đalović

Ispit su položili sledeći kadidati:

 1. Bunjevac Jasmina 140/H
 2. Vještica Aleksandar 141/H
 3. Vukićević Aleksandra 142/H
 4. Đorđević Jelena 143/H
 5. Đurić Milenija 144/H
 6. Kanjo Marko 145/H
 7. Milosavljević Slađana 146/H
 8. Nadaždin Ljubičić Vesna 147/H
 9. Petrović Nataša 148/H
 10. Radosavljević Predrag 149/H
 11. Ristivojčević Jasna 150/H
 12. Spasić Sanja 151/H
 13. Filipović Marija 152/H

Ispit je položilo ukupno 13 kandidata

Sekretar komisije
Zlata Šipovac, dipl. inž.pejz.arh.