Okrugli sto „Dizajn za sve – Beograd 2009.“

Pozivnica za okrugli sto Dizajn za sve - Beograd 2009.U petak 27. marta 2009. u 13.00h u prostorijama Gradske opštine Zvezdara (Bulevar kralja Aleksandra 77, Beograd, sala na I spratu), biće održano predavanje Okrugli sto „Dizajn za sve – Beograd 2009.“ organizatora i autora Zlate Šipovac d.i.p.a./ (Agencija za prostorno planiranje Landscape Leader, Beograd, UPAS).

Okrugli sto „Dizajn za sve-Beograd 2009.“ je projekat zamišljen da na jednom mestu okupi osobe sa invaliditetom, stručnjake iz oblasti pejzažne arhitekture, arhitekture, urban-dizajna i ostale stručnjake u svojim oblastima, studente, ali i sve zaineresovane građane.

Uz interaktivnu prezentaciju na temu omogućavanja podjednakih uslova za uključivanje svih ljudi u kulturni život Beograda – Srbije, pokrenuće se dijalog i novi vid komunikacije sa osobama sa hendikepom, koje će konačno izneti svoj  pristup i potrebe kao osnov u projektovanju i realizaciji.

Saradnja stručnjaka i umetnika kroz dijalog na temu Urban dizajn–umetnost–ekologija doprineće pronalaženju rešenja mnogih stručnih problema XXI veka na polju projektovanja, dizajna i umetnosti. U saradnji sa hendikepiranim osobama i razmenom iskustava, cilj  je da se što bolje sagleda ova problematika.

U okviru Okruglog stola „Dizajn za sve-Beograd 2009.“ biće prezentovana studija „Gradska transformacija“ (modeli eksterijera i enterijera, pejzažna arhitektura, urban-dizajn, arhitektura sa osvrtom na projektovanje i dizajn za hendikepirane osobe) autora i stručnog saradnika Suzane Stanković Aleksić, d.i.p.a. / urban-dizajnera (ULUPUDS, UPAS).

Suorganizator projekta: Inženjerska komora Srbije (IKS), Matična sekcija urbanista.
Realizaciju projekta pomogli: Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS)Gradska opština Zvezdara, Beograd.