Poseta predsednice Svetske federacije pejzažnih arhitekata Udruženju pejzažnih arhitekata Srbije

Predsednica Svetske federacije pejzažnih arhitekata (IFLA), dr Dajana Menzies, boravila je u poseti Udruženju pejzažnih arhitekata Srbije u periodu od 15-18. novembra 2009. godine. Tom prilikom je održalala predavanje „Uloga pejzažnog arhitekte“ u Svečanoj sali zdanja Starog dvora Gradske uprave Beograda, predstavljajući ulogu i mesto pejzažnih arhitekata u svetu. Cilj predavanja je bio da našoj stručnoj i široj javnosti približili sve prednosti u angažovanju pejzažnih arhitekata u planiranju i uređenju prostora i zaštiti životne sredine, kao i da prikaže aktuelne trendove angažovanja pejzažnih arhitekata u svetu.

Prisutnima se istom prilikom obratio gradski sekretar za zaštitu životne sredine, Goran Trivan, a zanimljivu prezentaciju pod nazivom „Predeli Srbije“ predstavio je prof. dr Dragan Milovanović. Ovaj izuzetno posećen skup je, u ime Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, pozdravila i predsednica Anđelka Jevtović, dok je holu Gradske uprave, u čast gošće, priređena retrospektivna izložba Salona pejzažne arhitekture.

Tokom zvanične radne posete, dr Dajana Menzies posetila je i Šumarski fakultet, a 17. novembra 2009. se sastala sa ministrom Oliverom Dulićem u Ministarstvu prostornog planiranja i životne sredine u Vladi Srbije. Ovom sastanku su prisustvovali i Anđelka Jevtović, predsednica Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, mr Andreja Tutundžić, potpredsednik EFLA, Đorđe Milić, predstavnik Republičke agencije za prostorno planiranje i Biljana Filipović, savetnik Odeljenja za evropske integracije, međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa. Na sastanku je dr Dajana Menzies naglasila da je cilj njene posete afirmacija Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije i pejzažnih arhitekata definisanjem njihove uloge kroz zakonsku regulativu i podzakonska akta u procesu planiranja i uređenja prostora u Srbiji. Profesionalnim angažovanjem pejzažnih arhitekata, kako je istakla, može se doprineti planiranju životnog prostora i zaštiti i unapređenju životne sredine, u skladu s principima održivog razvoja.

Dr Dajana Menzies je istakla značaj aktivnog učešća Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije kroz međunarodne organizacije poput IFLA (International Federation of Landscape Architects), kojom ona presedava i EFLA (European Foundation of Landscape Architects), čiji je takodje član Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije.

Predsednica Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije Anđelka Jevtović, naglasila je da je posebno važno da licencirani inženjeri pejzažne arhitekture budu uključeni u postupak donošenja prostornih i urbanističkih planova, kao i planova razvoja, sa čim se u potpunosti složio ministar Dulić navodeći da je neophodno da se u zakonskoj regulativi reguliše položaj struke i svi propusti po tom pitanju izmene i dopune, a kao koordinatora u tim aktivnostima naveo svoju pomoćnicu, Aleksandru Damjanović-Petrović.

Savet Evrope je 2000. godine u Firenci usvojio Evropsku Konvenciju o predelu kao prvi međunarodni dokument koji promoviše jedinstven pristup u zaštiti, upravljanju i planiranju prostora. Obzirom da je dr Menzies bila zainteresovana za pitanje ratifikacije Evropske Konvencije o predelu, ponudila je pomoć Srbiji (koja je potpisnik ove konvencije), od strane Saveta Evrope kako bi se što pre započelo sa implementacijom Evropske Konvencije o predelu i ovaj proces što pre priveo kraju. Srbija je pristupila Konvenciji 21. 09. 2007. godine, ali kako se do sada nije pristupilo ratifikaciji ove Konvencije, ministar Dulić je obećao da će kroz angažovanje svojih saradnika koji će pratiti i koordinirati poslom, ubrzati ovaj proces.

Predstavnik Republičke Agencije za prostorno planiranje, Đorđe Milić naglasio je ulogu pejzažnih arhitekata u izradi prostornih i regionalnih planova razvoja navodeći projekat “Zelena regulativa Beograda“, u kome je učestvovao stručni tim Urbanističkog zavoda Beograda, kao vrlo važan dokument za pejzažnu arhitekturu i sistem objekata gradskog zelenila.

Predsednica Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, Anđelka Jevtović, zamolila je da se razmotri mogućnost pomoći u finansiranju Udruženja od strane Ministarstva, a ministar Dulić je obećao da će pokušati da pomogne i po ovom pitanju.

Galerija fotografija

Anđelka  Jevtović i Dajana Menzies u holu Starog dvora
Svečana sala Starog dvora
Predavanje Dajane Menzies 'Uloga pejzažnog arhitekte'
Obraćanje Gorana Trivana, gradskog sekretara za zaštitu životne sredine Beograda
Prezentacija dr Dragana Milovanovića ’Predeli Srbije’
Obraćanje Anđelke Jevtović, predsednice UPAS-a
Publika u svečanoj sali zdanja Starog dvora
Izložba u holu Starog dvora
Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja
Dajana Menzies i predstavnici UPAS-a u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja
Ministar Dulić sa svojim saradnicima: Biljana Filipović (levo) i Đorđe Milić (desno)
Razgovor u ministarstvu