Selektovani radovi za III Salon pejzažne arhitekture

Za III Salon pejzažne arhitekture, koji će biti održan 2-14. septembra 2009, dostavljena su ukupno 103 rada, od čega je selekciona komisija odabrala 78 radova za izlaganje na Salonu.

Broj prijavljenih i selektovanih radova po kategorijama je sledeći:

Kategorija

Prijavljeno

Prihvaćeno za izlaganje

PLANOVI

2

2

PROJEKTI

40

34

STUDIJE I ISTRAŽIVANJA

9

7

PUBLIKACIJE

3

3

STUDENTSKI RADOVI

49

32

Ukupno:

103

78

Prijavljeno je 27 radova iz inostranstva, od čega će biti izloženo 24. Prijavljeni su radovi iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Španije, Grčke, Irske, Mađarske, Južnoafričke republike i Holandije. Ostali radovi su iz Srbije.