Održana Skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije

Dana 16. 12. 2010. održana je Skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije sa dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine
 2. Izveštaj o radu UPAS 2010.god.
  • 2010.god. održano 13 sastanaka UO
  • Aktivnosti i manifestacije:

  • „Pejzažna arhitektura i grad – oseti razliku“
  •  III Salon 2009.
  • Sajam „Energetika,ekologija i lokalna samouprava“
  • Učestvovanje predstavnika UPAS-a na godišnjoj skupštini EFLA-e
  • Poseta predsednice IFLA-e
  • Radionica – „Mapa crnih tačaka javnih zelenih površina“
  • Predavanje – „Pejzažna arhitektura i klimatske promene“
  • Predavanje – „Obnova drvoreda u Beogradu“
  • Radionica – „Misli globalno – deluj pejzažno“- april svetski mesec pejzažne
  • Retrospektivna izložba Salona pejzažne arhitekture u Šapcu
  • Prvi beogradski festival cveća – učešće UPAS-a kroz aktivnosti PUPA-e
  • Radionica – „Park prijateljstva“
  • Aktivno učestvovanje u radu Inženjerske komore Srbije – Formulisani nazivi i opisi licenci za našu struku
  • Učestvovanje naših predstavnika u Generalnoj skupštini EFLA
  • Polaganje stručnih ispita u Inženjerskoj komori Srbije
  • Postavljeno pitanje da li je potrebno menjati šifre licenci? – Odgovor je ne jer će važiti i prethodne i nove kada se ozvaniče
  • Predlog: Da se pojača odsek na fakultetu
  • Predlog: Da se objavi što više knjiga  jer nedostaje stručna literatura
  • Prof. Dr LJ.Vujković je predložila da Udruženje učestvuje u izdavanju njene knjige
 3. Finansijski izveštaj
  • Udruženje je u plusu 150 000 din.
  • Članarinu je platilo 15 članova
  • Usvojen jednoglasno finansijski izveštaj
 4. Usklađivanje Statuta  sa Zakonom o udruženjima
  • Predlog LJ.Vujković o izdavačkoj delatnosti
  • D. Todorović izneo podatke vezane za promene Statuta
 5. Program rada za 2011.godinu
  • Obeležavanje svetskog meseca pejzažne arhitekture u aprilu
  • Četvrti Salon pejzažne arhitekture  u oktobru
  • Rad na Zakonu o zelenilu, standardima i normativima u pejzažnoj arhitekturi
  • Organizovanje predavanja u Inženjerskoj komori Srbije
  • Organizovanje radionice
  • Film o radu UPAS-a
 6. Razno
  • Predlog LJ.Vujković o izdavačkoj delatnosti
  • Predavanje: „Zaštićeni objekti pejzažne arhitekture i kulture Južne Amerike“, predavač prof.dr Ljiljana Vujković