Polaganje stručnih ispita od sada u Inženjerskoj komori Srbije

Pravilnikom o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije i građenja Sl.Glasnik RS 21/2010. od 06. 04. 2010. utvrđeno je u članu 10. da administrativno-stručne i tehničke poslove vezane za polaganje stručnih ispita (dakle i iz pejzažne arhitekture) obavlja Inženjerska komora Srbije.

Nadležno Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja poverilo je Inženjerskoj komori Srbije da dalje obavlja ove poslove, tako da će se stručni ispiti u novembarskom ispitnom roku i sledećim rokovima odvijati tamo, a ne kako je do sada bilo u organizaciji UPAS-a i drugih strukovnih udruženja u Inženjerskoj komori Srbije.

Arhivska dokumentacija, kao i dokumentacija kandidata, nalaze se u Inženjerskoj komori Srbije koja ih je preuzela tako da se za sva dalja obaveštenja i poslove koji se tiču stručnih ispita iz oblasti pejzažne arhitekture možete informisati preko sajta www.ingkomora.org.rs i telefona IKS-a 011/324 85 85.