Vera Grbić za Nagradu grada Beograda za 2009. godinu

Za Nagradu grada Beograda za 2009. godinu, u kategoriji  arhitektura i urbanizam, Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije predlaže rad Vere Grbić dipl.inž.pejz.arh., autorsko delo rekonstrukcije  Voždovačkog parka na teritoriji grada Beograda.

Rekonstruisani park je realizovan i dostupan javnosti od novembra meseca 2009. godine. Naziv projekta je ”Elaborat investicionog održavanja”.