IV Salon pejzažne arhitekture 2011

Otvaranje

U petak, 11.11.2011. godine svečano je otvoren IV Salon pejzažne arhitekture u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti u Beogradu. Izložba je trajala do 21.11.2011.

Na Salonu su izloženi radovi iz oblasti pejzažne arhitekture u pet kategorija: planovi, projekti, studije i istraživanja, video radovi i studentski radovi. Za IV Salon pejzažne arhitekture 2011. godine prijavljeno je ukupno  85 radova, od kojih je Selekcione komisije za izlaganje na Salonu izabrala 50, u kategoriji „Projekti“ 24 rada, u kategoriji „Planovi“ 4 rada, u kategoriji „Studije-istraživanja“ 4 rada, u kategoriji „Video radovi“ 1 rad,  i u kategoriji „Studentski radovi“ 17 radova. Osim radova iz Srbije, izloženo je 14 radova iz inostranstva iz 7 zemalja: Španije, Italije, Maroka, Holandije, Hrvatske, Grčke i Austrije.

Na svečanom otvaranju je bilo prisutno oko 250 posetilaca, a skup je najpre pozdravila Anđelka Jevtović, predsednica Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, zatim direktor Galerije nauke i tehnike akademik Zoran LJ. Petrović. IV Salon pejzažne arhitekture svečano je otvorio akademik Ljubiša Rakić- potpredsednik SANU.

Katalog mozete preuzeti sa sledece adrese: Katalog IV Salona

Povodom otvaranja Salona priređen je koktel.

Galerija pred otvaranje Salona 1Galerija pred otvaranje Salona 2Anđelka Jevtović, predsednica UPAS – pozdravna rečZoran Lj. Petrović, direktor Galerije – pozdravna rečDodela plaketaDodela plaketaDodela plaketaDodela plaketaDodela plaketaDodela plaketaDodela plaketaDobitnici Grand Prix nagrade: Athanasias Polyzoidis i Katerina PetsiouDodela zahvalnica UPASSalon je otvorio akademik Ljubiša Rakić- potpredsednik SANUGalerija i posetioci

Nagrade

U okviru svečanog otvaranja pročitan je i deo izveštaja Žirija Salona i dodeljene nagrade za najuspešnije radove Salona. Dodeljeno je ukupno 12 nagrada. U skladu sa propozicijama IV Salona dodeljene su plakete po kategorijama, nekoliko specijalnih plaketa Žirija i jedna Velika nagrada Salona – Grand Prix.

Nagrađena su 4 studentska rada, 1 rad iz kategorije studije i istraživanja, 5 radova iz kategorije projekti i 2 u kategoriji planovi.

Veliku (Grand Prix) nagradu IV Salona pejzažne arhitekture dobio je rad „e_co_llectiva“, iz Atine. Autori su: Athanasios Polyzoidis i Katerina Petsiou.

Ilustracije nagrađenih radova

E_co_llectiva - Grand Prix IV Salona (poster 1)
E_co_llectiva - Grand Prix IV Salona (poster 2)
E_co_llectiva - Grand Prix IV Salona (detalj)
E_co_llectiva - Grand Prix IV Salona (detalj)
E_co_llectiva - Grand Prix IV Salona (poster 1)
Plan predela Aci Catena (Italija) - plaketa u kategoriji planova (ilustracija)
Zlatni rt - Rovinj - plaketa u kategoriji planova (ilustracija)
Entrance to climbing... – projekat nagrađen plaketom (ilustracija)
Santa&Cole (Barcelona) - projekat nagrađen plaketom (ilustracija)
Skver ispred urbanističkog zavoda - plaketa za projekat (ilustracija)
Projekat Revitalizacija plavo-zelenih koridora... nagrađen plaketom (ilustracija)
Studija Radar model... nagrađena plaketom (ilustracija)
Diplomski rad Nade Jadžić nagrađen plaketom (poster)
Vrt dodola - studentski rad nagrađen plaketom (ilustracija)
Diplomski rad Dušana Damljanovića nagrađen plaketom (poster)
Studija procene predela Kotorsko-risanskog zaliva – studentski rad nagrađen plaketom (poster)

Prateći događaji

U subotu, 12.11.2011, u zgradi Starog dvora (skupštini grada Beograda) priređena je posebna izložba u okviru Salona pejzažne arhitekture, kao i dve prezentacije.

U holu skupštine grada postavljena je izložba izabranih radova ruskih pejzažnih arhitekata iz 2010. i 2011. „Pejzažna arhitektura i vrtna umetnost“.

Pobednički rad IV Salona „e_co_llectiva“ prezentovali su njegovi autori: Athanasios Polyzoidis i Katerina Petsiou iz Atine.

Predavanje pod nazivom „Pejzažna arhitektura u Rusiji – vreme promena 1990-2011“ održao je Ilja Močalov Valerjevič, kao specijalan gost IV Salona pejzažne arhitekture.
Ilja Močalov je predsednik Moskovskog udruženja pejzažnih arhitekata i potpredsednik Ruskog udruženja pejzažnih arhitekata, a od 2011. je na dužnosti generalnog sekretara svetskog udruženja pejzažnih arhitekata – IFLA-e.

Prezentacije je pratilo oko 80 prisutnih.

Fotografije iz Starog dvora (skupštine grada Beograda)

Izložba radova ruskih pejzažnih arhitekata u holu skupštine Beograda
Prezentacija pobedničkog rada E_co_llectiva - Athanasios Polyzoidis i Katerina Petsiou iz Atine
Predavanje PA u Rusiji – vreme promena... – Ilja Močalov iz Moskve
Ilja Močalov i Anđelka Jevtović
Publika u svečanoj sali gradske skupštine
Gosti i organizatori IV Salona

U petak, 18.11.2011, u okviru Salona pejzažne arhitekture, u Galeriji nauke i tehnike SANU održana je prezentacija projekta „Zeleni krovovi Beograda – potencijal Beograda za formiranje zelenih krovova“ uradjen od strane Podmlatka udruženja pejzažnih arhitekata Srbije (PUPA) uz podršku Gradske uprave Beograda – Sekretarijata za zaštitu životne sredine i Udruženja pejzažnih arhitektata Srbije. Rad je rezultat istraživanja sprovedenog tokom prethodnih pet meseci, a bavi se istraživanjem mogućnosti, potreba i potencijalnih benefita koje Beograd može imati izgradnjom zelenih krovova, kao i njihovim strateškim planiranjem. Sveukupni potencijal Beograda sagledan je u sadašnjem, realnom vremenu uvažavajući mnogobrojne faktore koji uslovljavaju ili ograničavaju formiranje zelenog krova, a posebno su sagledani ekološki, ekonomski i socijalni aspekti za njihovo formiranje. Ovaj rad predstavlja pionirski korak u daljim istraživanjima i implementaciji zelenih krovova.

Prezentaciju je pratilo oko 80 prisutnih.

Fotografije sa prezentacije zelenih krovova

Prezentacija projekta Zeleni krovovi Beograda
Publika na prezentaciji