Nova adresa Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije

Od početka 2011. godine, nova poslovna kancelarija Udruženja pejzažnih arhitekata nalazi se u okviru Saveza inženjera i tehničara Srbije u Beogradu, u Domu inženjera „Nikola Tesla“. Nova adresa je:

Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije
Beograd, Ul. kneza Miloša 7a (III sprat)
(Dom inženjera „Nikola Tesla“)
Telefoni: (011) 323-44-87; 064-2705-222

Radno vreme kancelarije: sredom  16:30-18:00 h

(osoba za kontakt: Andrijana Vukadinović)