Obaveštenje o promeni kotizacije za IV Salon pejzažne arhitekture i produženju roka za predaju rada

Sredstva potrebna za štampanje radova i Kataloga IV Salona pejzažne arhitekture jednim delom su obezbeđena u vidu sponzorstva.

Imajući u vidu tešku ekonomsku situaciju, Upravni odbor UPAS doneo je odluku da se kotizacija za radove koji budu izloženi na IV Salonu PA smanji za 50%, tako da je iznos kotizacije sledeći:

 – za članove UPAS – 1000 dinara po radu;

– za ostale izlagače-profesionalce  – 2.500 dinara po radu;

– za studente – besplatno.

Iz tog razloga, produžen je i rok za prijavu radova do ponedeljka, 10. 10. 2011. godine.