Održana Skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije

Dana 22.12.2011. u Domu inženjera i tehničara Srbije održana je Skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije sa dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine iz 2010. godine
  2. Izveštaj o radu Udruženja u 2011. godini
  3. Finansijski izveštaj
  4. Program rada za 2012. godinu
  5. Razno

Po tačkama Dnevnog reda konstatovano je sledeće:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine

• Usvojen zapisnik sa prethodne skupštine (16.12.2010)

2. Izveštaj o radu Udruženja u 2011. godini

Aktivnosti i manifestacije tokom 2011:

• Izvršena preregistracija udruženja
• Boravak predstavnika UPAS u Zagrebu-povodom svetskog meseca PA, u Maksimiru održan stručni skup
• Promene u zakonu o planiranju i izgradnji- ozvaničena nova kategorija projekata – projekat uređenja slobodnih i zelenih prostora
• Retrospektivna izložba salona pejzažne arhitekture u Negotinu
• Zvanje „dipl. inž. pejzažne arhitekture“ ponovo u listi zvanja u Srbiji – Nacionalni savet za visoko obrazovanje korigovao listu stručnih zvanja
• Početak rada na standardima za poslove pejzažne arhitekture
• Predavanje u Inženjerskoj komori: Evropska konvencija o predelu
• Učestvovanje predstavnika UPAS na skupštini EFLA – Talin (novembar, 2011.)

Aktivnosti podmlatka udruženja – PUPA:

• održana radionica „Zeleni krovovi“
• Izložba „Zeleni krovovi“
• Projekat „Zeleni krovovi Beograda“
• Realizovan drugi „urbani džep“ na Vračaru

Stalne aktivnosti UO UPAS:

• Traženje podrške od Inženjerske komore, Grada Beograda i drugih organizacija za finansiranje aktivnosti Udruženja
• Saradnja sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine Beograda na razvoju projekta „Urbani džepovi Beograda“ i dr.
• Saradnja sa Inženjerskom komorom na finalnom formulisanju licenci i organizaciji stručnih ispita
• Komunikacija sa nadležnim Ministarstvima u donošenju Izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji i podzakonskih akata (Ministarstvo planiranja i životne sredine), sa Ministarstvom prosvete i nauke u finansiranju članstva UPA u međunarodnim organizacijama
• Aktivnost u okviru Saveza inženjera i tehničara Srbije (prisustvo predstavnika UPAS sednicama i skupštinama)
• Stručni ispiti u inženjerskoj komori
• Na predlog UPAS biće otvorena mogućnost polaganja stručnog ispita na osnovu pismenog stručnog rada iz organizacije izvođenja radova u PA (Izvođački elaborat)
• IV Salon pejzažne arhitekture

3. Finansijski izveštaj za 2011

• Udruženje je u plusu 132.456,17 dinara
• Članarinu je platilo 18 članova
• Usvojen jednoglasno finansijski izveštaj

4. Program rada Udruženja za 2012. godinu

• Prikupljanje stavova kolega o mogućnostima unapređenja studijskog programa (po zahtevu Odseka PAiH-ŠF) (početkom 2012)
• Saradnja sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine Beograda u radu na realizaciji „urbanih džepova“ i drugim sličnim akcijama (tokom 2012)
• Rad na izradi standarda za PA u saradnji sa Sekretarijatom (tokom prve polovine 2012)
• Retrospektivna izložba Salona PA u Kikindi (april)
• Podrška studentima za organizovanje ELASA susreta u Novom Sadu i Beogradu (tema: „Resimbolizacija“) (krajem proleća)
• Organizacija sastanka predsedništva EFLA u Beogradu (sa predavanjem) (jesen)
• Okrugli sto u Inženjerskoj komori Srbije (Regionalni odbor Beograda) zajedno sa ostalim tehničkim strukama, tema: „Struka – edukacija i praksa…“ (maj ili septembar)
• Predstavljanje standarda za PA u Inženjerskoj komori (septembar)
• Pokretanje stalnog informisanja o aktivnostima pojedinačnih članova (tokom godine)
• Izrada promotivnog filma o radu Udruženja (do kraja godine)
• Pokretanje inicijative za postavljanje obeležja projektantima značajnih parkova u BG i drugim gradovima Srbije (tokom godine)
• Izborna skupština Udruženja (krajem godine)

5. Razno

• bilo je diskusije o unapređenju rada i širem učešću članstva u aktivnostima Udruženja