Predstavnici UPAS-a na obeležavanju Svetskog meseca pejzažne arhitekture u Zagrebu

Povodom međunarodne manifestacije, April – svetski  mesec pejzažne arhitekture, HDKA (Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata) organizovalo je stručni skup i uputilo poziv Udruženju pejzažnih aritekaka Srbije da uzme učešće na ovom skupu. Događaj se održao u parku Maksimir u objektu Javne ustanove „Maksimir“ koja je ujedno bila suorganizator ovog skupa.

Skup je prigodnim govorom otvorio predsednik HDKA, g-din Mario Jukić.  Sve prisutne pozdravio je i g-din. Nenad Strizrep, upravnik JU „Maksimir“.

Predstavnici UPAS-a bili su: prof. dr Jasminka Cvejić sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i M.Sc. Ljiljana Tubić iz JKP „Zelenila Beograd“. Prof. Cvejić je sve prisutne upoznala sa konceptom i realizacijom projekta, „Zelena regulativa Beograda“. M.Sc. Tubić, održala je predavanje na temu „Realizacija I faze GIS-a zelenih površina Beograda“ i svojim radom predstavila metodologiju i mogućnosti korišćenja softverskog alata (GIS) u planerskom postupku i rezultate projekta.

Na skupu su takođe učesvovali uvaženi stručnjaci u oblasti pejzažne arhitekutre iz Hrvatske i Slovenije: prof. dr Branka Aničić, predsednica Zavoda za ukrasno bilje, pejzažnu  arhitekturu i vrtnu umetnost na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, prof. dr Sonja Jurković sa Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr Ana kučan, sa Biotehničkog fakulteta u Ljubljani, M.Sc. Ivana Vitasović Kosić, sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu i M.Sc.  Vesna Koščak Miošić-Stošić iza Zavoda za ukrasno bilje, pejzažnu  arhitekturu i vrtnu umetnost na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

Nakon završetka, zaključeno je da su nam ovakvi skupovi neophodni kako bi smo razmenili iskustva iz oblasti struke, budući da smo suočeni sa sličnim izazovima i problemima. Takođe je naglašena želja da se dalje razvija saradnja između naših udruženja.

Opširnije informacije mogu se dobiti na linku: http://hdka.hr/2011/04/hdka-proslavilo-svjetski-mjesec-krajobrazne-arhitekture/