Održana konsultativna sednica Skupštine SITS

U svečanoj sali Gradskog zdanja u Požarevcu, 20. oktobra 2017. godine održana je konsultativna sednica Skupštine Saveza inženjera i tehničara Srbije kojoj su prisustvovali i članovi Upravnog i Nadzornog odbora i Suda časti.

Domaćin ove sednice je bila kolektivna članica SITS, Savez društava inženjera i tehničara grada Požarevca.

U okviru Dnevnog reda sednice razmatran je i Izveštaj o preduzetim aktivnostima u vezi proslave 150 godišnjice inženjerskih asocijacija u Srbiji.

Nakon konsultativne sednice rukovodstvo i članove Skupštine SITS, u svečanom salonu Gradskog zdanja primio je predsednik Skupštine grada Požarevca.

U ime Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, konsultativnoj sednici Skupštine SITS prisustvovala je Biljana Glamočić, član Upravnog odbora UPAS. Tom prilikom pozdravila je prisutne, obavestila ih o aktivnostima Udruženja i pozvala ih na saradnju.

Članovi Skupštine su nakon prijema prisustvovali V Sajmu energetske efikasnosti, potom su upoznati sa radom Termoelektrane i kopova Kostolac, posetili su kop Drmno i arheološki lokalitet Viminacijum.