Sastanak o saradnji UPAS i Asocijacije srpskih arhitekata

Dana 21.09.2017. održan je sastanak predstavnika Asocijacije srpskih arhitekata (ASA) i predstavnika UPAS. Sastanak je održan u prostorijama UPAS, a na inicijativu predstavnika ASA.
Cilj sastanka je bio uspostavljanje saradnje dva udruženja.

Razgovaralo se o tri teme.
1) Mogućnosti ostvarivanja statusa samostalnih umetnika za članove UPAS.
ASA je registrovana kao reprezentativno umetničko udruženje arhitekata i članovi ASA mogu ostvariti status samostalnih umetnika. Saradnjom ASA i UPAS stvara se mogućnost da i članovi UPAS ostvare isto pravo, posredstvom ASA, a postojeći kriterijumi za sticanje statusa samostalnog umetnika bi mogli biti dorađeni i precizirani za oblast pejzažne arhitekture. Takva mogućnost bi mogla pomoći članovima UPAS koji nisu zaposleni da ostvare određena socijalna prava.
2) Promocija struke.
Razgovaralo se o promociji struke i učešću pejzažnih arhitekata na izložbama ASA, u okviru časopisa ASA, međusobnoj razmeni informacija i mogućnostima promocije i afirmacije aktivnosti profesije na sajtovima oba udruženja. Najavljena je ASA izložba u decembru 2017.
3) Saradnja dva udruženja.
Razgovaralo se o raspisivanju konkursa i učešću UPAS u tematski interesantnim konkursima za pejzažnu arhitekturu. Ideja ASA je da raspiše konkurs za Veliko ratno ostrvo (III zona) u Beogradu, pa je učešće pejzažnih arhitekata neophodno u formulisanju zadatka, u konkursnim timovima, kao i u žiriju konkursa.

Na sastanku su u ime ASA bili prisutni: Aleksandra Vujović (predsednica ASA), Zoran Manević (zastupnik ASA) i Đorđe Nikolić (član Upravnog odbora ASA), a u ime UPAS: Vesna Šabanović (predsednica UPAS), Nada Jadžić, Dušan Todorović, Dragan Vujičić i Snežana Kecman.

Link ka sajtu ASA.

Dana 5. oktobra 2017. godine, na sastanku Upravnog odbora UPAS, podržana je inicijativa za saradnju sa Asocijacijom srpskih arhitekata. Kao predstavnici za saradnju UPAS – ASA određeni  su Vesna Šabanović i Dragan Vujičić.