Selektovani radovi za VII Salon pejzažne arhitekture 2017.

Za ovogodišnji VII Salon pejzažne arhitekture 2017. prijavljeno je ukupno 68 radova.

Selekciona komisija u sastavu:
dr Mirjana Sekulić, dipl.inž. pejz. arh.
dr Milorad Veselinović, dipl.inž. pejz. arh.
Slobodan Kostadinovski, akademski vajar
pregledala je i selektovala prijavljene radove.

Od 68 prijavljenih, Komisija je selektovala 56 radova koji će biti izloženi u galeriji Salona. Selektovani radovi će biti i u konkurenciji za nagrade Salona. Nagrade će odrediti 5-člani stručni Žiri, nakon postupka žiriranja.

Zbog propozicija, Selekciona komisija nije prihvatila jedan rad iz kategorije ‘Realizovani projekti’, jer je isti rad već bio izložen na V Salonu pejzažne arhitekture. Takođe, nije prihvaćeno 11 radova iz kategorije ‘Studentski radovi’ zbog propozicija koje se odnose na strukturu radova po kategorijama. Studentski radovi su selektovani na osnovu kvaliteta.

U prilozima je detaljniji izveštaj:

Izveštaj selekcione komisije

Tabela selektovanih radova

Autori selektovanih radova treba da uplate kotizacije do 07.05.2017. u odgovarajućoj vrednosti, prema uslovima raspisa Salona.