Skup Krajobraz-Pejzaž-Krajina 2017: „Krajobrazna arhitektura i turizam“- IZVEŠTAJ

Zajednički stručni skup „Krajobraz-Pejzaž-Krajina“ je održan krajem aprila u Istri (Rovinj, Pula) u organizaciji Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata.

Ovo je četvrti zajednički skup HDKA, DKAS i UPAS (Zagreb 2014, Beograd 2015, Ljubljana 2016, Rovinj 2017), ovoga puta sa temom „Krajobrazna (pejzažna, krajinska) arhitektura i turizam“.

Delegacija članova UPAS je uzela svoje učešće u skupu, a u ime UPAS su svoje prezentacije predstavili kolege Marko Ivošević i Tijana Crnčević.

Osim razmene saznanja, novih informacija i učenja, skup je za sve učesnike bio i divno druženje kolega sva tri udruženja.

Rovinj.

Fažana.

Brioni.

Brioni.

 

Veli Vrh kod Pule.

Pula.

Kamp Mon Perin.

Kamp Mon Perin.

Vrt Histria Aromatica.

Vrt Histria Aromatica.

Organizacija skupa je bila izvanredna.

U prilogu je pismo HDKA.

Više o događaju može se pročitati na linku:

Izvještaj sa “Krajobraz-krajina-pejzaž: Krajobrazna arhitektura i turizam”, Istra, 4. 2017.