Izveštaj sa skupštine održane 28.02.2019. godine

Poštovane kolege,
Godišnja skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije je održana u četvrtak, 28.02.2019. sa početkom u 17h u Savezu inženjera i tehničara Srbije, ul. Kneza Miloša 7a – velika sala na drugom međuspratu.

Na održanoj skupštini udruženje je dobilo novog predsednika Anđelku Jevtović d.i.p.a. i novog člana upravnog odbora Mariju Ostojić d.i.p.a.

Nadamo se uspešnoj saradnji i još boljim uspesima.