Savet, Selekciona komisija i Žiri VIII Salona pejzažne arhitekture 2019.

Određen je sastav Saveta VIII Salona pejzažne arhitekture, kao i sastav Selekcione komisije i Žirija Salona.

Na sednici Upravnog odbora UPAS 29.01.2019. određeni su članovi Saveta VIII Salona pejzažne arhitekture 2019.

Članovi SAVETA VIII Salona pejzažne arhitekture 2019. su:

 1. dr Vladimir Macura, dipl. inž. arh.
 2. dr Mirjana Sekulić, dipl. inž. pejz.arh.
 3. dr Vesna Zlatanović Tomašević, dipl. inž. arh.
 4. mr Dragan Vujičić, dipl. inž. pejz. arh.
 5. Dušan Todorović, dipl. inž. pejz. arh.

Savet je na sastanku 5.02.2019. imenovao sastav Selekcione komisije i Žirija Salona.

SELEKCIONA KOMISIJA ima zadatak da selektuje prispele radove za izložbu Salona. Članovi Selekcione komisije VIII Salona pejzažne arhitekture su:

 1. Ljiljana Tubić, mast. inž. pejz. arh. – Zelenilo Beograd, Beograd
 2. dr Dragana Ćorović, dipl. inž. arh. – Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet
 3. dr Tijana Crnčević, dipl. inž. pejz. arh. – IAUS, Beograd

ŽIRI ima zadatak da oceni selektovane radove i dodeli nagrade Salona.
Članovi Žirija VIII Salona pejzažne arhitekture 2019. su:

 1. Ljiljana Tubić, mast. inž. pejz. arh. – Zelenilo Beograd, Beograd
 2. Luka Javornik, univ. dipl. inž. kraj. arh. – Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
 3. Srđan Ivković, dipl. inž. pejz. arh. – Beč, Austrija (dobitnik Grand Prix nagrade 7. Salona PA 2017)
 4. dr Dragana Ćorović, dipl. inž. arh. – Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet
 5. dr Tijana Crnčević, dipl. inž. pejz. arh. – IAUS, Beograd