Nagrađen projekat PARK ŠUMA TULBA-TABANA na 29. Međunarodnom salonu urbanizma

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je projekat pod nazivom PARK ŠUMA TULBA-TABANA osvojio 3. nagradu u kategoriji 8. istraživanja, studije i projekti iz oblasti zaštite prirode, zaštite životne sredine i pejzažne arhitekture, na 29. Međunarodnom salonu urbanzma. Salon je održan 10. novembra 2020. godine u Kragujevcu, online putem.

U izradi projekta su učestvovali timovi iz pr. „Bašta biro“ i „Cvetnik“d.o.o.

Autor projekta:

  • Vesna Nadaždin-Ljubičić, dipl. inž. pejzažne arhitekture

Tim:

  • Marija Ostojić, dipl. inž. pejzažne arhitekture
  • Đurđica Ivančević, dipl. inž. pejzažne arhitekture
  • Brankica Ristanović, dipl. inž. pejzažne arhitekture
  • Daliborka Stojaković Zagorac, dipl. inž. pejzažne arhitekture
  • Stana Broćović, master pejzažne arhitekture i hortikulture
  • Milijana Zec, inženjer pejzažne arhitekture i hortikulture

Opis rada: Grad Požarevac postepeno osvaja okolni prostor. Padina sa potokom, zapuštenom šumom i livadom ostala je neizgrađena zbog nestabilnog tla. Analizom postojeće vegetacije i uslova sredine došlo se do mera koje je potrebno sprovesti na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji buduće park šume. Potom su uvedeni razni sadržaji koji će privući i zadržati posetioce. Ciljna grupa (prema projektnom zadatku) su mladi i fizički aktivni ljudi, ali ni druge starosne dobi nisu zanemarene. Akcenat je na očuvanju životne sredine – električna energija se koristi iz održivih izvora, materijali su prirodni, delom reciklirani (drvna građa iz šume), zatvoreni objekti (toaleti, paviljoni…) su zelenim krovovima utopljeni u okolinu.

Nagrađeni rad možete detaljno pogledati u prilogu: ТТ z

Sve radove sa 29. Međunarodnog salona urbanizma možete pogledati na sledećem linku: http://www.urbanizam.rs/29-medjunarodni-salon-urbanizma/