Panel i radionica na temu Linijskog parka

 

Predstavnici Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS) nedavno su prisustvovali Panelu i radionici na temu Linijskog parka, održanog 12.02.2020. godine na Dorćol Platz-u.

UPAS aktivno prati i podržava rad Centra za eksperimente i urbane studije (CEUS) i grada Beograda u sprovođenju međunarodnog razvojno-istraživačkog projekta PAMETNI Gradovi (eng. CLEVER Cities).  clevercities.eu/belgrade

Koncept Pametnih gradova u unapređenju planiranja obuhvata participativne procese i primenu inovativnih, ekoloških i Prirodom-inspirisanih rešenja (Nature-based solutions). Primena ovog koncepta na području budućeg Linijskog parka prikazana je nizom izloženih rešenja i ideja mladih arhitekata, na koje su učesnici radionice davali svoje komentare i sugestije.

 

Gostujući partneri iz više evropskih gradova (Hamburga, Milana, Londona i drugih) predstavili su svoja iskustva iz prakse i učestvovali u konstruktivnom dijalogu sa prisutnim stručnjacima, pripadnicima javnosti i stanovnicima neposrednog susedstva.

Dalji razvoj projekta svi zainteresovani mogu pratiti preko platforme Beogradske žive urbane laboratorije (BellaB).  bellab.rs/linijskipark

Kao i uzeti aktivno učešće popunjavanjem Upitnika za građane o sadržajima koje Linijski park treba da ponudi.  bellab.rs/upitnik

Panel i radionica na temu Linijskog parka bio je samo prvi u nizu planiranih javnih događaja povodom izrade plana detaljne regulacije ovog područja.

O budućim dešavanjima pratiti obaveštenja na našem sajtu  upa.org.rs  ili na sajtu CEUS-a  ceus.rs