Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za kompleks „Avala film“

Poštovani,
Delimo sa vama link za Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za kompleks „Avala filma”, Gradska opština Čukarica
Radi se o urbanističkom planu kojim se predviđa seča više desetina hektara šume na Košutnjaku!!!
Sa sadašnjih, planom obuhvaćenih, 40 hektara sadržaj šume sveo bi se na 10 hektara u dve odvojene enklave, sve zarad izgradnje stambenog kompleksa sa tržnim centrom i drugim pratećim sadržajima.
Nedopustivo je da u 21. veku dozvolimo dalji prolazak ovakvog neodrživog i povlađujućeg pristupa ‘razvoju’ uz konstantno opadanje kvaliteta životne sredine. 
I ovim putem molimo sve kolege da upute svoj prigovor na PDR-om planirano rešenje. Potrebno je da svoje mišljenje u pisanoj formi dostavite Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, 11000 Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 13. julom 2020. godine.
HVALA!!!