Licence

Kao i u mnogim drugim zemljama, i u Srbiji je za neke poslove pejzažne arhitekture neophodno posedovanje licence. Licenca je dokument koji predstavlja potvrdu profesionalnog iskustva i daje pravo i odgovornost inženjerima da rukovode određenim poslovima. Pejzažni arhitekti u Srbiji imaju pravo na licence odgovornog planera, odgovornog urbaniste, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova.

Pitanje licenci u Srbiji je regulisano Zakonom o planiranju i izgradnji . Ovim Zakonom je predviđeno postojanje Inženjerske komore Srbije koja okuplja inženjere raznih struka koji se bave uređivanjem prostora i koji ispune određene uslove za dobijanje licenci.

Za dobijanje licence potrebno je:

  • univerzitetsko obrazovanje,
  • odgovarajuće radno iskustvo (za projektante i izvođače tri, a za planere i urbaniste pet godina),
  • položen stručni ispit,
  • stručni rezultati (izrađeni planovi, projekti, izvedeni objekti i sl.),
  • preporuke od strane dva stručnjak koji već poseduju licencu.

Na sajtu Inženjerske komore Srbije se mogu dobiti detaljnije informacije o uslovima za dobijanje licence.

Inženjerska komora Srbije inženjerima pejzažne arhitekture koji ispunjavaju navedene uslove može izdati neke od sledećih licenci:

  • Odgovorni planer
  • Odgovorni urbanista
  • Odgovorni projektant
  • Odgovorni izvođač