O profesiji

Pejzažna arhitektura je profesija uređivanja pejzaža, kroz planiranje, oblikovanje, izgradnju i upravljanje pejzažom. Pejzažni arhitekti unapređuju kvalitet života uređivanjem prostora kroz kreiranje slike pejzaža, ali i kroz rešavanje problema životne sredine.

Još u doba baroka, Le Notre je sebe smatrao „pejzažnim arhitektom“, ali je tek od 1867. godine ova profesija u Americi nazvana imenom „pejzažna arhitektura“. Termin „pejzažni arhitekta“ ozvaničio je Frederick Olmsted, Amerikanac, kreator Central parka u Njujorku. Pre toga, profesija je trasirala put kroz radove poznatih evropskih pejzažnih dizajnera, kao što su Capability Brown, koji je planirao predele mnogih engleskih imanja u 18 veku i Andre Le Notre, projektant vrtova u Versaju.

Primeri rane pejzažne arhitekture u istoriji su zabeleženi kao viseći vrtovi Vavilona, egipatski vrtovi, antički vrtovi, kineski vrtovi i td.

Danas pejzažni arhitekti mogu oblikovati javne parkove, trgove, zelene i rekreativne prostore, kućne vrtove, vrtove poslovnih okruženja i sl, ali mogu učestvovati i u kreiranju politike korišćenja zemlje za ceo region. Njihov zadatak može biti da se bave malim prostorom kao što je vrt oko kuće, ali i sistemom otvorenih prostora i zelenom infrastrukturom čitavog grada, kao i velikim nacionalnim parkom ili turističkim područjem.

Oblasti profesionalnog angažovanja

Pejzažna arhitektura ima različite specijalnosti i pruža različite mogućnosti profesionalnog angažovanja. Na primer, pejzažni arhitekti u svojoj praksi mogu raditi:

  • U planiranju prostora: analizu stanja životne sredine, inventarizaciju prirodnih resursa, planiranje korišćenja zemljišta, izradu planova za turistička područja, planiranje zaštite, rekultivacije ili renaturalizacije predela, zatim planiranje urbanih otvorenih prostora, planiranje razvoja sistema zelenila, odnosno zelene infrastrukture, planiranje rekreativnih prostora i sl.
  • U projektovanju: oblikovanje različitih prostora kao što su: parkovi, skverovi, rekreativne površine, plaže, šetališta, pjacete i trgovi, uređenje prostora oko objekata (hotelski vrtovi, školska dvorišta, fabrička dvorišta, dvorišta bolnica, dečijih i sl. ustanova), zatim otvoreni prostori stambenih blokova, poslovnih i komercijalnih objekata, zaštitni zeleni pojasevi, zelenilo saobraćajnica, izletišta, groblja, botanički i zoološki vrtovi, krovni vrtovi, kućni vrtovi, kao i projekti biodekoracija enterijera holova hotela i dr. objekata, projektovanje obnove zaštićenih objekata kulturno-parkovskog nasleđa i dr.
  • U izgradnji: izvođenje radova pejzažnog inženjeringa, odnosno uređenja prostora, kao što su: pripremni i sanitarni radova, izvođenje zemljanih radova radi nivelisanja i dreniranja terena, izgradnja građevinskih parternih elemenata staza i platoa, izgradnja malih parkovskih objekata (stepenica, zidova, ograda, česmi, fontana, pergola, paviljona i sl.), ugradnja parkovskog i urbanog mobilijara, ugradnja sistema za drenažu i zalivanje, agrotehnička priprema zemljišta, sadnja biljaka, formiranje travnjaka na zelenim i sportskim površinama, izvođenje radova na sanaciji i zaštiti objekata kulturno-parkovskog i prirodnog nasleđa, izvođenje bioinženjerskih radova rekultivacije i sl.
  • U upravljanju (menadžmentu) predelima: poslovi zaštite prirode i nege predela, rad u nacionalnim parkovima, upravljanje razvojem sistema zelenila, komunalno održavanje, održavanje gradskog zelenila, zaštita starih vrtova i parkova i sl.

Pejzažni arhitekti u Srbiji, koji su završili studije pejzažne arhitekture i hortikulture, svojim obrazovanjem pokrivaju i deo oblasti hortikultura, tako da se pojedinci bave i proizvodnjom sadnog materijala u rasadnicima, kao i pružanjem usluga u vrtlarstvu.