Oblasti profesionalnog angažovanja

Pejzažna arhitektura ima različite specijalnosti i pruža različite mogućnosti profesionalnog angažovanja. Na primer, pejzažni arhitekti u svojoj praksi mogu raditi:

  • U planiranju prostora: analizu stanja životne sredine, inventarizaciju prirodnih resursa, planiranje korišćenja zemljišta, izradu planova za turistička područja, planiranje zaštite, rekultivacije ili renaturalizacije predela, zatim planiranje urbanih otvorenih prostora, planiranje razvoja sistema zelenila, odnosno zelene infrastrukture, planiranje rekreativnih prostora i sl.
  • U projektovanju: oblikovanje različitih prostora kao što su: parkovi, skverovi, rekreativne površine, plaže, šetališta, pjacete i trgovi, uređenje prostora oko objekata (hotelski vrtovi, školska dvorišta, fabrička dvorišta, dvorišta bolnica, dečijih i sl. ustanova), zatim otvoreni prostori stambenih blokova, poslovnih i komercijalnih objekata, zaštitni zeleni pojasevi, zelenilo saobraćajnica, izletišta, groblja, botanički i zoološki vrtovi, krovni vrtovi, kućni vrtovi, kao i projekti biodekoracija enterijera holova hotela i dr. objekata, projektovanje sanacije i rekonstrukcije zaštićenih objekata kulturno-parkovskog nasleđa i dr.
  • U izgradnji: izvođenje radova pejzažnog inženjeringa, odnosno uređenja prostora, kao što su: pripremni i sanitarni radova, izvođenje zemljanih radova radi nivelisanja i dreniranja terena, izgradnja građevinskih parternih elemenata staza i platoa, izgradnja malih parkovskih objekata (stepenica, zidova, ograda, česmi, fontana, pergola, paviljona i sl.), ugradnja parkovskog i urbanog mobilijara, ugradnja sistema za drenažu i zalivanje, agrotehnička priprema zemljišta, sadnja biljaka, formiranje travnjaka na zelenim i sportskim površinama, izvođenje radova na sanaciji i zaštiti objekata kulturno-parkovskog i prirodnog nasleđa.
  • U menadžmentu pejzažom: poslovi zaštite prirode i nege predela, upravljanje razvojem sistema zelenila, komunalno održavanje, održavanje gradskog zelenila, zaštita starih vrtova i parkova i sl.

Pejzažni arhitekti u Srbiji, koji su završili studije pejzažne arhitekture i hortikulture, svojim obrazovanjem pokrivaju i deo oblasti hortikultura, tako da se mnogi bave i proizvodnjom sadnog materijala u rasadnicima, kao i pružanjem usluga u vrtlarstvu.