16. Letnja škola urbanizma

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da je od 28. do 30. maja 2020. godine, u Prolom banji predviđeno održavanje 16. Letnje škola urbanizma – Međunarodnog naučno-stručnog skupa, u organizaciji Udruženja urbanista Srbije i Republičkog geodetskog zavoda, sa temom i podtemama:

BUDUĆNOST GRADOVA I URBANIZMA:

  • Grad i urbanizam u kontekstu svetskih perspektiva i globalnih tokova
  • Uticaj upravljačkog sistema (propisi, procedure, institucije) na uređenje gradskih prostora i razvoj urbanizma kao discipline
  • Investicione mape i procena vrednosti nepokretnosti
  • Praktične i teorijske reakcije u srpskom gradu i urbanizmu na globalne klimatske promene i nedostatak odgovarajućih korektiva u gradskoj praksi (zeleni urbanizam i arhitektura, bioelektrična mobilnost, bioklimatska energetika, opšta reciklaža…)

Rok za prijavu naziva rada sa apstraktom je 20.03.2020. godine, a finalne verzije 25.04.2020. godine. Svi zainteresovani za učešće, više informacija mogu potražiti na  udruzenjeurb@gmail.com  ubanist@eunet.rs

I obaveštenje, LŠU_2020