Stručni ispiti

Zakonom o planiranju i izgradnji predviđeno je polaganje stručnih ispita za stručnjake koji rade u oblastima planiranja, urbanizma, projektovanja i izvođenja radova, kao jedan od uslova za dobijanje neke od licenci (odgovornog planera, urbaniste, projektanta ili izvođača). Stručni ispiti predstavljaju proveru znanja iz tehničkih propisa i zakona za pojedine stručne oblasti.

Pejzažni arhitekti (kao i drugi stručnjaci) koji rade u oblasti prostornog planiranja i urbanizma polažu stručni ispit predviđen za odgovornog planera ili odgovornog urbanistu.

Stručni ispit za rad u projektovanju  ili izvođenju radova pejzažni arhitekti polažu prema posebnom programu koji je predviđen za pejzažnu arhitekturu.

Preduslovi za polaganje stručnih ispita su sledeći:

  • visoko obrazovanje;
  • najmanje 3 godine radnog iskustva na stručnim poslovima;
  • ostvareni stručni rezultati (učešće u izradi projekata, planova, izvođenju radova, nadzoru i sl.).

Stručni ispit se sastoji iz četiri dela:

1. Pismeni stručni rad (projekat)

2. Usmena odbrana stručnog rada

3. Usmeni stručni deo ispita (poznavanje struke i tehničkih propisa)

4. Opšti deo ispita (zajednički za sve struke: državno uređenje, upravni postupak, radni odnosi, Zakon o planiranju i izgradnji)

Ispitni rokovi za polaganje stručnih ispita se organizuju 3 puta godišnje.

Stručni ispiti se organizuju u Inženjerskoj komori Srbije u Beogradu.

Detaljniji podaci o sadržaju stručnih ispita, rokovima, načinu polaganja, literaturi, sastavu komisija za polaganje i sl., mogu se pronaći na sajtu Inženjerske komore Srbije:

http://www.ingkomora.org.rs/strucniispiti/