Struktura i upravljanje

Struktura i upravljanje Udruženjem regulisani su Statutom. Udruženje pejzažnih arhitekata je organizovano po principu jedinstvene organizacije na teritoriji Srbije. Članovi UPAS prema potrebi ili po stručnom afinitetu uz saglasnost Upravnog odbora UPAS mogu formirati gradska, regionalna ili druga društva sa statusom pravnog lica. Udruženjem pejzažnih arhitekata upravljaju njeni članovi preko svojih izabranih predstavnika u organima i telima UPAS.

Organi Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor
 4. Predsednik Udruženja

Pored prethodnog, u okviru Udruženja mogu se formirati i:

 • Agencija za profesionalnu delatnost
 • Sud časti
 • Stručna služba

Upravni odbor i Profesionalna agencija mogu formirati komisije (po potrebi)

Upravni odbor:

 • Vesna Šabanović (predsednik UPAS)
 • Nada Jadžić (zamenik predsednika)
 • Anđelka Jevtović
 • Biljana Glamočić
 • Andrijana Tijanić
 • Ljiljana Tubić
 • Andreja Tutundžić

Nadzorni odbor:

 • Uroš Brzaković
 • Milorad Veselinović
 • Rada Ostraćanin

Profesionalna agencija:

 • Dušan Todorović
 • Dragan Vujičić
 • Branislava Milićević
 • Amela Đurakovac
 • Slađana Milosavljević
 • Slavko Gavrilović
 • Milka Glavendekić
 • Dea Veselinov
 • Andrijana Aćimović
 • Tijana Crnčević