29. Salon urbanizma, Kragujevac 2020.

29. Međunarodni Salon urbanizma održaće se u Kragujevcu od 10. do 13. novembra 2020. godine.

Učešće je pored članova Udruženja urbanista Srbije otvoreno i za sve zainteresovane organizacije i pojedince sa područja Republike Srbije, kao i odgovarajuća profesionalna udruženja, preduzeća i pojedince iz inostranstva.

Rok za prijavu radova je 05. oktobar 2020. godine, a rok dostavljanja plakata u papirnom obliku najkasnije 26. oktobar 2020. godine. Radovi se dostavljaju UUS u Beogradu ili Realizatoru.

U slučaju vanredne situacije, zbog virusa Covid-19 u dane održavanja Salona, organizator će radove Salona prezentovati elektronski, uz direktan prenos na jednom od internet servisa. Način prezentacije Salona će se uskladiti sa epidemioločkim merama u Gradu domaćinu i Republici Srbiji.

Program 29 salon_lat.

Obraćanje uz poziv za Salon_lat.

29. Salon_PRIJAVA_29th Exh_application

29 Salon – 29th Exhibition