Informacije sa konferencije za medije – pravni aspekti seče stabala na Ušću i Kalemegdanu

Drage kolege,

na poziv naše koleginice Mirjane Jovanović, koja se bavi javnim politikama u oblasti energije, klime i životne sredine u Beogradskoj otvorenoj školi, prisustvovala sam juče, 02. aprila, konferenciji za novinare organizovanoj od strane NVO Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), na temu „Zašto je seča stabala na Ušču i Kalemegdanu protivzakonita – pravni aspekti slučaja Gondola“. Cilj je bio da se informišem o pravnim aspektima izvedene seče stabala i izvođenja projekta gondole na Kalemegdanu i Ušću. Želim sa vama da podelim osnovne beleške sa konferencije, znajući da ima kolega koji su želeli da se informišu,a nisu bili u situaciji da prisustvuju.

Na konferenciji su govorili Mirko Popović (RERI) i advokat Jovan Rajić.

Prema njihovim rečima, izvestan broj podataka nije dostupan javnosti i proces realizacije projekta nije transparentan. Obratili su se opštinama Novi Beograd i Stari grad, Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove, Kabinetu gradonačelnika, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija za informacije, i do ovog  trenutka jedini odgovor dobili su od opštine Stari grad.

Na osnovu informacija dostupnih javnosti, došli su do zaključka da postoje propusti u procedurama:

–          razmatrajući planski osnov projekta, nije ispoštovana hijerarhija planskih dokumenata – urbanistički akti užeg područja moraju biti usklađeni sa širim – Plan detaljne regulacije, kao najniži urbanistički akt, nije u skladu sa Planom generalne regulacije, kao višim urb. aktom, kojim se izričito zabranjuje izgradnja žičare u području Beogradske tvrđave. RERI je podneo zahtev Komisiji za planove Skupštine grada Beograda za ocenu usklađenosti ovih planova i čekaju odgovor Komisije.

–          pripremni radovi, u koje spada seča stabala, izvršeni su 12. i 13. martapre izvođenja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i dobijanja građevinske dozvole. Studija je sastavni deo građ. dozvole, odnosno građ. dozvola se ne može izdati bez izrađene Studije.

–          rešenje kojim se odobrava seča stabala izdala je opština Stari grad, a kasnije je rešenje ukinuto odlukom predsednika opštine.

–          rešenje kojim se prvobitno odobrava seča, a koje je zatim osporeno, nije se odnosilo na kat. parcelu 64/17, na kojoj se nalazilo soliterno stablo, koje je posečeno.

–          zahtev za izdavanje građevinske dozvole podnet je 22.03.2019. i to za parcelu 64/17. Zahtev se poziva na lokacijske uslove izdate za drugu parcelu, KP 64/1. Nije moguće dobiti građevinsku dozvolu za parcelu koja nije bila obuhvaćena lokacijskim uslovima.

Saopštenje koje je podeljeno u toku konferencije može se skinuti na sledećem linku https://www.reri.org.rs/wp-content/uploads/2019/04/RERI_Slucaj-Gondola_Saopstenje.pdf.

Nadam se da vam ovi podaci znače za bolje razumevanje situacije. Isto tako se nadam da ćemo kao struka uspeti da se ujedinimo i izborimo za preostale javne zelene površine u gradu, kojih je sve manje, a koje, kako smo se složili, jesu dobro od opšteg interesa.

Srdačan pozdrav,

Slavica Čepić,

dipl. inž. pejz. arhitekture