Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za linijski park – Beograd

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za linijski park – Beograd, gradske opštine Stari grad i Palilula, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, obaviće se od 17. maja do 15. juna 2021. godine – svakim radnim danom od 09 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda (u Ulici 27. marta br 43-45 (sala u suterenu)).

Javna sednica Komisije za planove Skupšrine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 1. jula 2021. godine u 08 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica, koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda (u Ulici 27. marta br 43-45 (sala u suterenu)).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 15. junom 2021. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi“.

Javniuvidi/Tekst i grafika