Stručni ispit – junski rok

Zapisnik o obavljenom polaganju stručnog ispita iz oblasti pejzažne arhitekture, u junskom ispitnom roku 2009. godine

Ispit je održan 19. juna 2009. pred ispitnom komisijom u sastavu:

Predsednik: Hranislav Milanović
Članovi: Mirjana Sekulić, Đurđica Ivančević
Ispitivači: Mr Dragan Vujičić, Milija Đalović

Ispit su položili sledeći kadidati:

  1. Tamara Todorović 164/H
  2. Anđelka Dimitrić 165/H
  3. Miroslava  Živanović 166/H
  4. Ivana Sinobad  167/H
  5. Nina Ćubić 168/H

Ispit je položilo ukupno 5 kandidata.

Sekretar komisije
Zlata Šipovac, dipl. inž.pejz.arh.