Licence

Kao i u mnogim drugim zemljama, i u Srbiji je za neke poslove pejzažne arhitekture neophodno posedovanje licence. Licenca je dokument koji predstavlja potvrdu profesionalnog iskustva i daje pravo i odgovornost stručnjacima da rukovode određenim stručnim poslovima prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova.

Pejzažni arhitekti u Srbiji imaju pravo na licence:

– licencirani prostorni planer (PP 01-02)
– licencirani urbanista (UP 02-02)
– licencirani pejzažni arhitekta (PaP 03) (projektant)
– licencirani izvođač pejzažne arhitekture (PaI 03-01)
.

Pitanje licenci u Srbiji je regulisano Zakonom o planiranju i izgradnji i odgovarajućim Pravilnikom („Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i
urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti, kao i licencama za prostornog planera, urbanistu, arhitektu urbanistu, inženjera, arhitektu, pejzažnog arhitektu i izvođača i registrima licenciranih lica“ – Službeni glasnik RS 2/2021 (21.01.2021). Pravilnik.

Za dobijanje licence potrebno je:

  • odgovarajuće stručno obrazovanje,
  • odgovarajuće stručno radno iskustvo,
  • položen stručni ispit,
  • stručni rezultati (izrađeni planovi, projekti, izvedeni objekti i sl.).

Na sajtu Inženjerske komore Srbije se mogu dobiti detaljnije informacije o registru licenciranih stručnjaka.