Pravilnik za obračun naknada za projektantske usluge u PA

Nekoliko članova Udruženja je tokom 2005.  godine izradilo Pravilnik za obračun naknada za projektantske poslove iz oblasti pejzažne arhitekture. Pravilnik je internog karaktera, pomoćno sredstvo koje treba da pomogne kolegama prilikom formiranja kriterijuma za cenu usluga u oblasti pejzažnoarhitektonskog projektovanja.

Pravilnik za obračun naknada za projektantske poslove u PA