PA projekat – sveska 9

Pejzažnoarhitektonski projekat – sveska 9

Zakonom o planiranju i izgradnji i odgovarajućim pravilnikom o tehničkoj dokumentaciji u Srbiji je regulisana izrada tehničke (projektne) dokumentacije u vidu svezaka koje su podeljene po stručnim oblastima.

Predviđeno je 10 svezaka:

sv. 1: Arhitektura

sv. 2: Konstrukcija i drugi građevinski projekti

sv. 3: Hidrotehničke instalacije

sv. 4: Elektroenergetske instalacije

sv. 5: Telekomunikacione i signalne instalacije

sv. 6: Mašinske instalacije

sv. 7: Tehnologija

sv. 8: Saobraćaj i saobraćajna signalizacija

sv. 9: Spoljno uređenje sa sinhron-planom instalacija i priključaka,
pejzažna arhitektura i hortikultura

sv. 10: Pripremni radovi (rušenje, zemljani radovi, obezbeđenje temeljne jame)

Pravilnikom je definisan opšti sadržaj svezaka, koje se sastoje iz 4 dela:

  • opšta dokumentacija
  • tekstualna dokumentacija
  • numerička dokumentacija
  • grafička dokumentacija

Pravilnik vrlo precizno definiše Opštu dokumentaciju, ali su ostali delovi definisani samo načelno, jer zavise od konkretne stručne oblasti i samog projekta (naročito grafički deo).

Za pejzažnu arhitekturu je predviđena sveska 9.

Sadržaj ove sveske nije precizno regulisan, pa se u praksi kod projektanata pojavljuju različiti pristupi, različiti sadržaji (naročito u numeričkom i grafičkom delu), a ponekad se koristi i različita terminologija za iste elemente u sadržaju.

Naročito je izražen problem kod definisanja sadržaja različitih vrsta projekata (tj. projekata na različitim nivoima).

Pravilnikom o tehničkoj dokumentaciji je predviđeno postojanje sledećih vrsta (nivoa) projekata:

  1. Generalni projekat (GNP)
  2. Idejno rešenje (IDR)
  3. Idejni projekat (IDP)
  4. Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)
  5. Projekat za izvođenje (PZI)
  6. Projekat izvedenog objekata (PIO)

Uočavajući problem koji se javlja u praksi, Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS) je organizovalo raspravu u Inženjerskoj komori Srbiji, nakon koje je sastavljen predlog sadržaja projekata u oblasti pejzažne arhitekture (sveska 9).

Preporučeni sadržaj projekata sveske 9 je dat u tabeli u prilogu.

Sveska 9: Spoljno uređenje – pejzažna arhitektura (PDF)
Sveska 9: Spoljno uređenje – pejzažna arhitektura (XLSX)

 

Pored toga, u prilogu je dat i tabelarni prikaz objedinjene procedure, odnosno uobičajene procedure koja se odnosi na izgradnju objekata za koje dozvolu daje lokalna samouprava.

Objedinjena procedura