O članstvu i članarini

Ko može biti član UPAS?

Članovi UPAS mogu biti:
– pojedinci
kolektivi (pravna lica).

Pojedinačni članovi mogu biti svi pejzažni arhitekti koji dobrovoljno pristupe u članstvo UPAS. Članovi mogu biti i stručnjaci drugog obrazovanja, ali sa ograničenjem da ne mogu biti u Upravnom odboru UPAS.
Kolektivni članovi (članovi pravna lica) mogu biti preduzeća, institucije i druge organizacije koje žele da pomognu rad Udruženja i koriste pogodnosti članstva u UPAS.

Koristi od članstva u UPAS

Pojedinačni članovi Udruženja mogu da traže i uživaju zaštitu svojih profesionalnih prava i da se koriste povlasticama koje je organizacija u mogućnosti da im pruži shodno Statutu UPAS. Članovi mogu prisustvovati sednicama tela UPAS i iznositi svoje predloge, koristiti informacije UPAS, izlagati radove na Salonu PA po povlašćenoj ceni kotizacije, mogu tražiti podršku Udruženja u zaštiti svojih profesionalnih prava, mogu predlagati izmene zakonske regulative preko UPAS, predlagati teme predavanja i okruglih stolova u okviru permanentne edukacije u Inženjerskoj komori, kao i druge aktivnosti u okviru Udruženja.
Kolektivni članovi (pravna lica) mogu tražiti podršku od Udruženja u profesionalnim pravima, prezentovati svoju organizaciju na događajima koje organizuje Udruženje ili koristiti neke druge pogodnosti na osnovu potpisanog ugovora.

Pojedinačni članovi

Za učlanjenje je neophodno popuniti pristupnicu i izvršiti uplatu članarine, zatim pristupnicu dostaviti sekretaru Udruženja putem e-maila na office.upas@gmail.com. Za naredene članarine je potrebno samo izvršiti uplatu.
Godišnji iznos članarine se uplaćuje na žiro račun UPAS:
205-69672-10  (svrha:“Članarina za XXXX. godinu“).
Iznos članarine za pojedince je:
– za zaposlene – 2.000 din.
– za nezaposlene – 1.000 din.
– za penzionere – 1.000 din.
– za članove koji su zaposleni kod pravnih lica koji su kolektivni član UPAS (sa uplaćenom članarinom u toj godini), članarina je 1.000 din.
– za nove članove nakon diplomiranja u prvoj godini članstvo je besplatno.

PRISTUPNICA za POJEDINCE (PDF)

PRISTUPNICA za POJEDINCE (DOCX)

Kolektivni članovi (članovi pravna lica)

Za učlanjenje pravnih lica je neophodno izvršiti uplatu članarine, popuniti pristupnicu i ugovor o kolektivnom članstvu, zatim ih dostaviti sekretaru Udruženja putem e-maila na office.upas@gmail.com. Za obnovu članarine je dovoljno samo izvršiti uplatu.
Iznos članarine je 15.000,00 din. a žiro račun za uplatu je 205-69672-10 (svrha: „Članarina za XXXX. godinu“).
Pored standardne članarine, može se uspostaviti i drugačiji odnos udruženja i pravnog lica (sponzorstvo udruženja, sponzorstvo događaja i sl), što je predmet posebnog ugovora.

 

Članarina se plaća na godišnjem nivou, za tekuću godinu. Svi članovi, koji uplate članarinu za tekuću godinu, za tu godinu imaju status redovnog člana. Neuplaćivanjem članarine, gube status redovnog i dobijaju status pridruženog člana.