Struktura i upravljanje

Struktura i upravljanje Udruženjem regulisani su Statutom. Udruženje pejzažnih arhitekata je organizovano po principu jedinstvene organizacije na teritoriji Srbije. Članovi UPAS prema potrebi ili po stručnom afinitetu uz saglasnost Upravnog odbora UPAS mogu formirati gradska, regionalna ili druga društva sa statusom pravnog lica. Udruženjem pejzažnih arhitekata upravljaju njeni članovi preko svojih izabranih predstavnika u organima i telima UPAS.

Organi Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor
 4. Predsednik Udruženja

Pored prethodnog, u okviru Udruženja mogu se formirati i:

 • Radne grupe/Komisije (za pojedine oblasti, po potrebi)
 • Sud časti
 • Stručna služba

Upravni odbor UPAS (članovi izabrani za period 2022-2025, odnosno 2023-2026):

 • Anđelka Jevtović (predsednica UPAS) – reizabrana u martu 2022.
 • Marija Ostojić (reizabrana u martu 2022)
 • Vesna Šabanović (reizabrana u martu 2022)
 • Dušan Todorović (reizabran u martu 2023)
 • Jelena Jovanović (reizabrana u martu 2023)
 • Uroš Brzaković (izabran u martu 2023)
 • Aleksandra Vukićević (izabrana u martu 2023)

Nadzorni odbor UPAS:

 • Andreja Tutundžić (reizabran u martu 2023)
 • Dragan Vujičić (izabran u martu 2023)
 • Deni Marković (izabrana u martu 2023)

Predstavnici UPAS u IFLA:

 • Jelena Jovanović (u IFLA Europe)
 • Andreja Tutundžić (u IFLA World)