Stručni ispiti

Zakonom o planiranju i izgradnji  i odgovarajućim Pravilnikom predviđeno je polaganje stručnih ispita za stručnjake koji rade u oblastima planiranja, urbanizma, projektovanja i izvođenja radova, kao jedan od uslova za dobijanje neke od licenci (licenciranog prostornog planera, licenciranog urbaniste, projektanta ili izvođača). Stručni ispiti predstavljaju proveru znanja iz tehničkih propisa i zakona za pojedine stručne oblasti prema Pravilniku o polaganju stručnih ispita i sticanju licenci  (PRAVILNIK iz 2021).

Pejzažni arhitekti (kao i drugi stručnjaci) koji rade u oblasti prostornog planiranja i urbanizma polažu stručni ispit predviđen za prostornog planera ili urbanistu.

Stručni ispit za rad u projektovanju  ili izvođenju radova pejzažni arhitekti polažu prema posebnom programu koji je predviđen za pejzažnu arhitekturu.

Preduslovi za polaganje stručnih ispita su sledeći:

  • visoko obrazovanje (300 ESPB);
  • najmanje 3 godine radnog iskustva na stručnim poslovima;
  • ostvareni stručni rezultati (učešće u izradi projekata, planova, izvođenju radova i sl.).

Stručni ispit se sastoji iz nekoliko delova.

Opšti deo:
– Opšti deo ispita (zajednički za sve struke): državno uređenje, upravni postupak, radni odnosi, pravni aspekti planiranja i građenja;

Posebni (stručni) deo:
– Pismeni stručni rad (projekat),
– Usmena odbrana stručnog rada,
– Usmeni stručni deo ispita (poznavanje struke i tehničkih propisa).

Ispitni rokovi za polaganje stručnih ispita se organizuju 3 puta godišnje.

Stručni ispiti se organizuju u Inženjerskoj komori Srbije u Beogradu.

Detaljniji podaci o sadržaju stručnih ispita, rokovima, načinu polaganja, literaturi, sastavu komisija za polaganje i sl, mogu se pronaći na sajtu Inženjerske komore Srbije:

https://www.ingkomora.org.rs/strucni-ispiti