ЗАПОЧЕТ ПРОЈЕКАТ „ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА У КОМПАКТ ГРАДУ – ЕКОЛОШКИ ИНДЕКС КАО ИНСТРУМЕНТ ОТПОРНОСТИ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ“

Удружење пејзажних архитеката Србије (УПАС) започело је израду Пројекта „Зелена инфраструктура у компакт граду – еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене“. Период израде пројекта је од 01.04. до 31.10.2022. године. Пројекат ће се радити у сарадњи са Градом Београдом – Управом града Београда – Секретаријатом за заштиту животне средине, Урбанистичким заводом Београда и Катедром за пројектовање и планирање, Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру, Шумарског факултета Универзитета у Београду.

Израду пројекта финансира Европска унија и Београдска отворена школа (БОШ), као део Програма подршке цивилном друштву за заштиту животне средине и одрживи развој заједница „Снажно зелено“, а у оквиру Пројекта „Зелени инкубатор – развој компетентног цивилног друштва за подршку примени правних тековина Европске уније у области животне средине“.

Општи циљ Пројекта је повећање отпорности града на климатске промене унапређењем процеса планирања.

Иницирањем унапређења јавних политика на нивоу града Београда увођењем еколошког индекса (ЕИ) у процес планирања жели се утицати на унапређење јавних политика и праксе урбанистичког планирања на националном и локалном нивоу у домену зелене инфраструктуре (ЗИ), као и могућности за примену искустава светских и европских градова у домену ЕИ.

Представљањем значаја зелене инфраструктуре и еколошког индекса локалној заједници жели се унапредити ниво знања и информисаности грађана о ЗИ и ЕИ и на тај начин постићи спремност грађана да схвате и прихвате потребу враћања природе у град, као и њихово активно укључивање у реализацију идеје и циљева на локалном нивоу.

Пројекат “Зелена инфраструктура у компакт граду – еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Зелени инкубатор“, уз финансијску подршку Европске уније и Фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговорно Удружење пејзажних архитеката Србије (УПАС).