Studentsko udruženje pejzažnih arhitekata Srbije

SUPA’S je novo Studentsko udruženje pejzažnih arhitekata Srbije nastalo na volonterskoj bazi, januara 2018. godine. SUPA’S nastoji da deluje na teritoriji cele Srbije, sa željom da međusobno poveže studente pejzažne arhitekture Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Novom Sadu.

Ideja pokretanja udruženja  javlja se usled potrebe da se utiče na razvoj pejzažne arhitekture u Srbiji, kao i radi uključivanja studenata i mladih inženjera u procese u struci. Zbog trenutne pozicije pejzažne arhitekture u Srbiji neophodno je intervenisati na polju struke, kako bi se definisala, promovisala i učvrstila scena pejzažnih arhitekata na teritoriji Srbije.

Udruženje je formirano kako bi se podstakla ambicija i samostalni istraživački rad mladih ljudi i povećao opšti kvalitet rada iz oblasti pejzažne arhitekture. Samim tim ciljevi SUPA’S-a su druženje i razmena znanja i iskustva u izradi projekata i idejnih rešenja različitih tipova i detaljnosti, njihovo prezentovanje, kao i promocija i učvršćivanje struke.

Član SUPA’S-a može biti student osnovnih, master ili doktorskih studija, koji studira pejzažnu arhitekturu u Beogradu ili Novom Sadu. Udruženje definiše obaveze članova koji na godišnjem nivou moraju predstaviti rezultate svojih radova kako bi u kontinuitetu doprinosili razvoju udruženja.

Elektronska pristupnica udruženju se može popuniti na sledećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/1xALVUpetKIGCKndeDDvSpDLzzEHd2Zue2XFaDyu2JJY/viewform?edit_requested=true#responses

E-mail adresa SUPA’S-a je:

supas@upa.org.rs

 

Razvoj ideje studentskih udruženja u oblasti pejzažne arhitekture

Prvo studentsko udruženje pejzažnih arhitekata u Srbiji je nastalo 2001. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu, pod nazivom USPA (Udruženje studenata pejzažne arhitekture). Osnovano je sa ciljem da organizuje veliki miting ELASA (European Landscape Architecture Student Association), koji je organizovan u Srbiji 2002. Udruženje je veoma uspešno organizovalo ELASA susret, ali je ubrzo nakon toga ugašeno.

Tek 2008. se javila ideja novog studentskog udruženja pod nazivom PUPA – Podmladak udruženja pejzažnih arhitekata. Rad udruženja je započeo 2009. istovremeno u Beogradu i u Novom Sadu (PUPA-NS). Oba ogranka udruženja su organizovala radionice, izložbe, prezentacije struke, obeležavanje meseca pejzažne arhitekture… Zajednički je organizovan još jedan susret ELASA u Srbiji (2012). Najznačajnija aktivnost u Beogradu je realizovana 2012-2013, pod nazivom „Urbani džepovi Beograda„, u saradnji sa UPAS. Nakon što su pokretači PUPA završili studije, beogradski ogranak PUPA se ugasio, a PUPA-NS je bila aktivna još nekoliko godina.