Lične prezentacije

Koristi od ličnih prezentacija

Koristi od ličnih prezentacija su višestruke, počevši od povećanja sopstvenog vizibiliteta kao stručnjaka, do izlaganja projekata, planova, publikacija, studija, istraživanja i drugih radova.

Ko može da ima ličnu prezentaciju?

Svi članovi Udruženja, bilo da su redovni ili pridruženi, mogu da imaju ličnu prezentaciju na ovom sajtu.

Izrada prezentacija

Izrada prezentacija se vrši na lični zahtev članova webmasteru Udruženja. Uz zahtev je neophodno dostaviti i materijal za izradu prezentacije u digitalnom obliku sledećih formata:

  • tekstovi: *.doc;
  • fotografije: *.jpg, *.png, *.tif
  • planovi i projekti: *.jpg, *.tif, *.bmp, *.eps, *.dxf
  • 3D slike: *.jpg, *.tif, *.bmp, *.dxf

Za ostale informacije obratiti se webmasteru Udruženja na webmaster@upa.org.rs.