Studentski podmladak Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije

Podmladak Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije čine studenti pejzažne arhitekture u Beogradu i Novom Sadu.  Samoorganizovanje i udruživanje studenata je nekoliko puta bilo aktuelno na fakultetima na kojima se studira pejzažna arhitektura, ali nije bilo trajnog karaktera, jer su grupe gasile svoje aktivnosti nakon diplomiranja, ne ostavljajući svoje naslednike. UPAS nastoji da pomogne organizovanje novih studentskih grupa, sa ciljem formiranja, kontinuiranog rada i trajnog opstanka studentskih udruženja. Postojalo je nekoliko studentskih udruženja: USPA, PUPA (Beograd i Novi Sad), a od 2018. godine je aktuelno Studentsko udruženja pejzažnih arhitekata Srbije – SUPA’S.

Razvoj ideje udruživanja studenata pejzažne arhitekture (USPA – PUPA – SUPA’S)

USPA
Od 2000-te godine studenti pejzažne arhitekture iz Srbije sarađuju i učestvuju u radu evropske asocijacije studenata pejzažne arhitekture – ELASA (European Landscape Architecture Student Association). Saradnja studenata iz različitih zemalja podrazumeva organizovanje godišnjih susreta i radionica sa različitim temama u različitim zemljama. Tako je 2002. godine godišnji susret studenata pejzažne arhitekture održan u Srbiji. Za potrebe organizacije skupa je formirano prvo strukovno studentsko udruženje u Srbiji – USPA (Udruženje studenata pejzažne arhitekture). USPA je delovalo kao registrovano nezavisno udruženje. Nakon uspešne realizacije godišnjeg ELASA susreta u Srbiji udruženje se vrlo brzo ugasilo.
PUPA
Novo studentsko udruženje je formirano u februaru 2008. godine pod nazivom PUPA (Podmladak Udruzenja Pejzaznih arhitekata Srbije).  Oformljeno je radi aktivnijeg delovanja studenata pejzažne arhitekture, razmene znanja i iskustava, lakše međusobne saradnje i saradnje sa stranim studentima, kao i zbog promocije same struke.
Ovo udruženje je imalo svoj ogranak u Beogradu i u Novom Sadu. Beogradski ogranak je delovao u periodu 2008. do 2013. godine. Najznačajnija akcija PUPA u Beogradu je projekat „Urbani džepovi Beograda“ koji je u realizovan do 2013. u saradnji sa UPAS. Nakon toga, beogradski ogranak PUPA se ugasio, jer su svi nosioci aktivnosti diplomirali, a nisu se pojavili aktivni studenti koji bi nastavili rad. Organizacija PUPA – NS je u istom periodu sprovela brojne akcije i promociju struke u Novom Sadu, a delovala je znatno duže od beogradskog ogranka.

SUPA’S – Studentsko udruženje pejzažnih arhitekata Srbije

SUPA’S je studentsko udruženje pejzažnih arhitekata Srbije nastalo na volonterskoj bazi, januara 2018. godine. SUPA’S ima nameru da deluje na teritoriji cele Srbije, međusobno povezujući studente pejzažne arhitekture Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Novom Sadu.
Ideja pokretanja udruženja  javlja se usled potrebe za razvojem pejzažne arhitekture u Srbiji gde se zbog trenutne pozicije pejzažne arhitekture smatra  da je neophodno intervenisati na polju struke, kako bi se definisala, promovisala i učvrstila scena pejzažnih arhitekata na teritoriji Srbije.
Udruženje je formirano kako bi se podstakla ambicija i samostalni istraživački rad mladih ljudi i povećao opšti kvalitet rada iz oblasti pejzažne arhitekture. Samim tim ciljevi SUPA’S-a su druženje i razmena znanja i  iskustva u izradi projekata i idejnih rešenja različitih tipova i detaljnosti, njihovo prezentovanje, kao i promocija i učvršćivanje struke.
Član SUPA’S-a može biti student osnovnih, master ili doktorskih studija, koji studira pejzažnu arhitekturu u Beogradu ili Novom Sadu. Udruženje definiše obaveze članova koji na godišnjem nivou moraju predstaviti rezultate svojih radova kako bi u kontinuitetu doprinosili razvoju udruženja.

Aktuelnu organizaciju čini Upravni odbor koji se sastoji od sledećih sektora:

1. Sektor za administraciju // Milana Mijatović
(komunikacija sa institucijama u cilji realizacije aktivnosti iz akcionog plana udruženja, pisanje projekata i formiranje i održavanje baze informacija);

2. Kreativni sektor // Emilija Medojević i Anja Matić
(osmišljavanje i realizacija aktivnosti i rad na kreativnoj i inovativnoj promociji struke);

3. Sektor za istraživanje // Jelena Sabovljević
(istraživanje lokacija radionica, kreiranje početnih baza podataka o prostorima, procene i izveštaji);

4. Sektor za marketing // Jovana Bošković
(kontakt sa javnošću i promocija struke putem društvenih mreža)

Elektronski formular za učlanjenje u SUPA’S je na sledećem linku:
https://docs.google.com/forms/d/1xALVUpetKIGCKndeDDvSpDLzzEHd2Zue2XFaDyu2JJY/viewform?edit_requested=true#responses

SUPA’S mejl za kontakt:
supas@upa.org.rs

 

 

 

One thought on “Studentski podmladak Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije

Zatvoreno za komentare.