Ciljevi Udruženja

Osnovni cilj UPAS je afirmacija, unapređenje i zaštita statusa pejzažne arhitekture kao profesije u Srbiji. Radi ostvarivanja osnovnog cilja, zadaci UPAS su:

 • Okupljanje i profesionalno i društveno organizovanje pejzažnih arhitekata, odnosno stručnih institucija, članova udruženja, koje se bave delatnošću pejzažne arhitekture, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva;
 • Afirmacija i zaštita temeljnih vrednosti, interesa i položaja pejzažne arhitekture u društvu, kroz promociju humanih, naučnih, umetničkih i dr. aspekata pejzažne arhitekture u svim oblastima struke kao što su: zaštita predela i prirodnih resursa, zaštita životne sredine, očuvanje kulturne baštine i pejzažnih vrednosti prostora, planiranje i uređivanje predela, planiranje rekreativnih područja, planiranje i projektovanje urbanih otvorenih prostora, pejzažni i urbani dizajn, razvoj pejzažne i vrtne kulture, unapređenje delatnosti pejzažnog inženjeringa i menadžmenta, afirmacija savremenih dostignuća struke itd;
 • Inspirisanje i podsticanje stvaralaštva pejzažne arhitekture kroz organizaciju i sprovođenje konkursa za dobijanje idejnih rešenja, izložbi, konferencija i seminara, izdavačke delatnosti i dr;
 • Osiguranje uslova za obavljanje profesije, kao i zaštita autorskih prava pejzažnih arhitekata, odnosno zaštita i afirmacija profesionalnih interesa i stručnog statusa članova UPAS;
 • Praćenje izvršenja prava i obaveza svojih članova, posebno sa stanovišta profesionalnog kodeksa pejzažnih arhitekata;
 • Međusobna razmena znanja i iskustava pejzažnih arhitekata kroz razvijanje organizovanog informisanja članova i šire stručne javnosti, kao i razmena iskustava sa predstavnicima drugih struka;
 • Pružanje kolegijalne pomoći svojim članovima, stalna briga o njihovom usavršavanju, kao i zapošljavanju mladih stručnjaka;
 • Saradnja sa međunarodnim organizacijama pejzažnih arhitekata, kao i domaćim i međunarodnim udruženjima srodnih struka;
 • Organizovanje učešća u pripremi i donošenju zakona i podzakonskih akata od značaja za struku;
 • Učestvovanje u razvoju stručno-naučne i stručno-umetničke delatnosti i unapređenju obrazovanja iz oblasti pejzažne arhitekture zajedno sa obrazovnim i naučnim ustanovama i privredom;
 • Organizovanje i sprovođenje stručnih ispita u saradnji sa nadležnim državnim organima za izdavanje odgovarajućih uverenja za rad pejzažnih arhitekata;
 • Registrovanje aktivnosti članova UPAS na polju stručnog i društvenog delovanja i dodela odgovarajućih nagrada i priznanja za uspešna dostignuća u oblasti pejzažne arhitekture…