Krajobraz-Pejzaž-Krajina 2017: Međunarodna konferencija: „Krajobrazna arhitektura i turizam“, Rovinj-Pula, 2017.

U organizaciji Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata (HDKA) ove godine se četvrti put organizuje stručni skup „Krajobraz-Pejzaž-Krajina“. Ovogodišnja tema je: Pejzažna /krajobrazna /krajinska arhitektura i turizam.

Ova međunarodna konferencija će se održati u Rovinju i Puli, u periodu od 24.04.2017. do 27.04.2017. Glavna predavanja konferencije će se održati u utorak, 25.04.2017. u Rovinju u Multimedijalnom centru, sa početkom u 8:30h. Na konferenciji će učestvovati i predstavnici UPAS.
Ulaz je slobodan, ali je zbog ograničenog broja mesta potrebno ispuniti prijavu i registrovati se najkasnije do 21.4.2017. na www.hdka.hr.

O programu konferencije više na linku:
http://hdka.hr/2017/03/medunarodna-konferencija-krajobraz-krajina-pejzaz-krajobrazna-arhitektura-i-turizam-rovinj-pula-2017/