Preliminarni predlog preporučenog sadržaja tehničke dokumentacije u pejzažnoj arhitekturi (sveska 9: Spoljno uređenje – pejzažna arhitektura)

Na sajtu UPAS u odeljku „Profesija“ postavljen je preliminarni predlog preporučenog sadržaja tehničke dokumentacije za pejzažnoarhitektonske projekte (sveska 9). Predlog je izradila radna grupa Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije.

O sadržaju predloga možete pročitati više na stranici:

PA projekat – sveska 9

Predlog je izrađen sa namerom da bude preporuka koja će se koristiti u projektantskoj praksi pejzažne arhitekture. Pozivamo sve zainteresovane da se upoznaju sa predlogom i dostave nam svoje komentare i dopune predloga.

—-

Pravilnikom o tehničkoj (projektnoj) dokumentaciji (Službeni glasnik RS, br. 23-2.03.2015, br. 77-9.09.2015, br. 58-22.06.201, br. 96-2.12.2016) predviđeno je da se u Srbiji projekti izrađuju u vidu svezaka koje su podeljene po stručnim oblastima. Predviđeno je 10 svezaka (arhitektura, konstrukcije, hidrotehnika, elektroinstalacije, mašinske instalacije itd.)

Za projekte u oblasti pejzažne arhitekture je predviđena sveska br. 9, sa zvaničnim nazivom: „Spoljno uređenje sa sinhron-planom instalacija i priključaka, pejzažna arhitektura i hortikultura“.

S obzirom da se svi projekti rade u fazama, tj. na različitim nivoima (idejno rešenje, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje…), u praksi se pojavio problem definisanja sadržaja sveske 9 u okviru različitih nivoa. Zvaničnim Pravilnikom o tehničkoj dokumentaciji su precizirani opšti sadržaji svih projekata, ali ne i strukovni sadržaji, tako da je detaljan sadržaj svakog projekta u velikoj meri prepušten odgovornim projektantima i tehničkoj kontroli. Razumljivo je da sadržaj projekta zavisi od konkretnog objekta, ali se u praksi pojavio problem da se koristi različita terminologija za iste pojmove, kao i to da različiti projektanti nude različitu detaljnost za isti nivo projekta.
Zato se pojavila potreba da se sadržaj sveske 9 jasnije precizira u strukovnom smislu, kako bi odgovorni projektani i tehnička kontrola imali jasniji okvir za svoj rad.

Još 14. aprila 2016. u Inženjerskoj komori Srbije je održana prva rasprava o ovoj temi: „Tehnička dokumentacija u pejzažnoj arhitekturi (sveska 9) – dileme i rešenja“ koju su organizovali UPAS i IKS. U okviru rasprave konstatovani su problemi i ponuđena neka rešenja. Naročito je istaknuto sledeće:
– problem naziva i pozicije sveske 9.
– problem očuvanja postojećeg zelenila pre izgradnje
– problem odnosa projekta zelenila i projekta instalacija
– problem garantnog roka za zelenilo
– problem održavanja PA objekta do primopredaje radova i početka redovnog održavanja
– problem različite terminologije…

Detaljnije o raspravi u Inženjerskoj komori Srbije možete se informisati u prezentaciji:

IKS-tribina: „Tehnička dokumentacija u PA (sveska 9) – dileme i rešenja“

Nakon rasprave je izrađen predlog za sadržaj sveske 9.
Autori predloga su: Sanja Krstić (Zelenilo-Beograd), Vesna Gvozdenov (Arhi.pro), Boško Nikolić (Energoprojekt) i Dragan Vujičić (Šumarski fakultet).

Ponuđen predlog sadržaja sveske 9 je preliminarna preporuka za korišćenje.

Pozivamo sve kolege da se upoznaju sa ovom preporukom.

Takođe, molimo sve one koji imaju određene komentare, dopune, pitanja ili predloge da ih dostave Udruženju na mejl:

office.upas@gmail.com
ili
office@upa.org.rs

Rasprava o ovoj temi biće otvorena do kraja 2017. godine, a cilj rasprave je da se predlog doradi u što boljoj meri kako bi se koristio u projektantskoj praksi kao preporučeni standard za tehničku dokumentaciju u pejzažnoj arhitekturi.