Savet, Selekciona komisija i Žiri IX Međunarodnog Salona pejzažne arhitekture 2021.

Na Sastanku  Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS), održanom 09.03.2021. godine, Upravni odbor UPAS imenovao je članove Saveta 9. Salona  PA u sastavu:

 1. dr Mirjana Ocokoljić, dipl.inž.pejz.arh.
 2. Andrea Knez, mag.ing.prosp.arch.
 3. Anđelka Jevtović, dipl.inž.pejz.arh..
 4. dr um. Milena Putnik, likovni umetnik
 5. Dušan Todorović, dipl.inž.pejz.arh.

Prva sednica Saveta 9. Međunarodnog Salona pejzažne arhitekture 2021. održana je u sredu 10. marta 2021. godine, kada imenovani i zvanično prihvataju funkciju članova u Savetu 9. Salona PA. Za predsednika Saveta predlaže se i jednoglasno bira dr Mirjana Ocokoljić dipl.inž.pejz.arh.

U skladu sa Pravilnikom Salona pejzažne arhitekture (članovi 15-18) Savet Salona na sednici donosi odluku o imenovanju članova Selekcione komisije i Žirija 9. Međunarodnog Salona pejzažne arhitekture 2021.

Za članove Selekcione komisije IX Međunarodnog Salona pejzažne arhitekture određuju se:

 1. Jelena Jovanović, dipl.inž.pejz.arh.
 2. dr Jelena Ivanović Vojvodić, dipl.inž.arh.
 3. Slavica Čepić, dipl.inž.pejz.arh.

Za članove Žirija IX Međunarodnog Salona pejzažne arhitekture određuju se:

 1. Nada Jadžić, mast.inž.pejz.arh. (Srbija)
 2. Dr Katerina Gkoltsiou, Landscape Architect (Greece)
 3. Bruno Marquez, Landscape Architect (Portugal/New Zealand)
 4. dr Jelena Ivanović Vojvodić, dipl.inž.arh.
 5. Jelena Jovanović, dipl.inž.pejz.arh.

Za predsednika Žirija se proglašava Nada Jadžić, mast.inž.pejz.arh.