АНКЕТА О ЗЕЛЕНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

Поштовани,

пред Вама се налази анкета која се односи на ЗЕЛЕНУ ИНФРАСТРУКТУРУ градова у Србији.

Циљ aнкете је да добијемо оцену општег стања односа према зеленој инфраструктури, као и предлоге за регулисање односа ради унапређење стања зелене инфраструктуре.

Крајњи циљ је израда предлога стратегије и регулативе о зеленој инфраструктури. Анкета је намењена стручњацима који се директно или индиректно баве зеленом инфраструктуром или се баве делатностима која утичу на зелену инфраструктуру кроз уређивање простора, комуналне делатности, заштиту животне средине, управљање градом и сл.

Анкета је део пројекта под називом „Законодавни оквир у функцији развоја зелене инфраструктуре “ којег реализује Удружење пејзажних архитеката Србије уз подршку Министарство заштите животне средине Републике Србије.

Молимо Вас да кликом на линк отворите и одговорите на анкету попуњавањем тражених података или уписивањем  једног броја на понуђеној скали од 1 до 5, где број 1 означава најлошију оцену или најнегативнији став, а број 5 најпозитивнију оцену односно став.

 Унапред Вам пуно хвала на издвојеном времену, уложеном труду и свом  доприносу!

Анкета се налази на следећем линку:

https://www.1ka.si/a/235922

Удружење пејзажних архитеката Србије.