КОНКУРС ЗА СЕКРЕТАРА УДРУЖЕЊА

Удружење пејзажних архиреката Србије објављује потребу за ангажовањем једне особе, колегинице или колеге, која би обавља посао техничког секретара Удружења.

Редовна ангажовања

У оквиру својих дневних или периодичних послова, секретар присуствује састанцима Управног и Надзорног одбора као записничар, обавља комуникацију са члановима Удружења, институцијама и организацијама са којима Удружење остварује сарадњу. Учествује у организовању свих активности Удружења, као што су Салон, ретроспективе Салона, стручни скупови, предавања…

Уређује странице Удружења на друштвеним мрежама.  У контакту је са особом задуженом за ажурирање  сајта Удружења и поставља објаве.

Могућа ангажовања

Такође, у оквиру својих активности, технички секретар би имао прилику да учествује у свим пројектима за које Удружење успе да обезбеди средства из домаћих и иностраних фондова, тако да постоји могућност да из планираног буџета повремено буде награђен за свој рад.

Ово ангажовање сваком младом колеги несумњиво пружа могућност за стручно усавршавање, испољавање својих способности, као и многобројне контакте са колегама, предузећима и институцијама, из којих би се могло догодити и трајније запослење.

Кандидати треба да поседују

  • диплому инжењера ПА
  • активно знање енглеског језика (усмена и писана коресподенција)
  • познавање рада на рачунару (интернет и Office пакет)
  • комуникационе вештине

Пријава на конкурс треба да садржи

  • мотивационо писмо
  • CV

Остале информације

Сви пријављени кандидати ће бити позвани на разговор.

Особи која буде примљена на место техничког секретара, Удружење ће издати потврду о ангажовању на наведеном послу.

У зависности од  расписа Конкурса Националне службе за запошљавање кандидат може бити пријављен за реализацију програма „Стручна пракса“ или „Моја прва плата“ са исплатом адекватне новчане надокнаде и стицања радног стажа за лиценцу.

Рок за достављање пријава –  30.09.2022. године

Пријаве слати на –  office.upas@gmail.com