‘Технички стандарди у раду са дрвећем’

TeST (акроним за ‘Technical Standards in Tree Work’) је пројекат који финансира ЕУ и има за циљ развој европских техничких стандарда за орезивање дрвећа, садњу дрвећа и везивање и учвршћивање дрвећа. Ови стандарди ће одражавати добру праксу у раду са дрвећем широм Европе и обезбедиће техничке дефиниције и смернице за рад са дрвећем.

Пројекат је водило партнерство од 11 европских земаља у периоду од септембра 2019. до августа 2022. године.

Линк:

https://www.europeanarboriculturalstandards.eu/